BVZORG vacature lid raad toezicht pvcIn verband met het aftreden van één van de leden is de Raad van Commissarissen van BV Zorg Oude IJssel op zoek naar een

Lid Raad van Commissarissen
(jurist)

 

BV Zorg Oude IJssel is een organisatie van, voor en door huisartsen in de regio Oude IJssel (West-Achterhoek). Wij ondersteunen de 67 huisartsen in de regio bij het vervullen van hun centrale rol in het (medisch) zorgaanbod in de directe omgeving van de patiënt. Binnen de regio bundelen we kennis en vaardigheden om te komen tot een sterke eerstelijns zorg. De medewerkers van BV Zorg Oude IJssel faciliteren in het organiseren en regelen van huisartsgeneeskundige zorg die de individuele praktijken overstijgt. Dit om samen kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden.

De twee leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie bestaande uit 22 fte (45 medewerkers) en met een omzet van bijna € 10 mln. Er zijn twee vestigingen; de Huisartsenpost bij het Slingeland Ziekenhuis en een kantoorlocatie in de stad Doetinchem.

De Raad van Commissarissen, bestaande uit vier leden, houdt toezicht op het bestuur van de organisatie en werkt volgens de principes van de vigerende Governancecode Zorg.

De samenwerking met de Huisartsenvereniging is intensief en wordt van groot belang geacht. De Huisartsenvereniging is de enige aandeelhouder van BV Zorg Oude IJssel. Alle 67 huisartsen zijn lid van de Huisartsenvereniging.

De leden van de Raad van Commissarissen beschikken over relevante netwerken en hebben oog voor en zicht op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten BV Zorg Oude IJssel.

 

Profiel

Van de kandidaat vragen wij het volgende:

  • Affiniteit met de doelstellingen van de organisatie;
  • Betrokkenheid met het veld van de zorg in het algemeen en de huisartsenzorg in het bijzonder;
  • In staat distantie tot de organisatie te bewaren en zich als toezichthouder op te stellen;
  • In staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming;
  • Bestuurlijke kennis en vaardigheden, goede contactuele en representatieve vaardigheden en kunnen samenwerken in teamverband;
  • Het vermogen en de juridische expertise om de rol van juridisch deskundige in de Raad van Commissarissen te vervullen ten aanzien van patiëntenrechten, gezondheidsrecht, arbeidsrecht, contractvorming;
  • De persoonlijkheid en achtergrond om bij besluitvorming over juridische kwesties een adviserende rol naar de overige leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur te kunnen vervullen;
  • Ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvorming en onderhandelingen en gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

 

Inspanning en waardering

De Raad van Commissarissen heeft 6 reguliere vergaderingen per jaar, waarvan 2 met de aandeelhouder. Daarnaast kunnen incidentele overleggen gepland worden door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft eenmaal per jaar een bijeenkomst in het kader van permanente educatie. Ieder lid wordt geacht hieraan deel te nemen teneinde professionaliteit en deskundigheid als toezichthouder te behouden en te verbeteren.

Leden van de Raad van Commissarissen worden niet in dienstverband benoemd. Zij krijgen wel een honorarium.

 

Planning gesprekken

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 12 januari en 26 januari 2018.

 

Meer informatie

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij de heer F. de Meij, voorzitter Raad van Commissarissen per mail  info@intertime.nl of telefonisch 06 23 59 14 16 (tussen 18.00 en 20.00 uur).

 

Solliciteren

U kunt uw belangstelling voor de functie kenbaar maken voor 1 januari 2018 door per mail uw motivatiebrief met CV te sturen naar mevrouw A. Rexwinkel, hoofd P&O a.rexwinkel@bvzorg.nl.

 

Voor het profiel van de Raad van Commissarissen klik hier.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.