ADVERTEREN?
Uw promotionele mogelijkheden in 2012 op Bestuurderscentrum.nl [1]

Bestuurderscentrum.nl is een ideale mogelijkheid om uw organisatie en producten onder de aandacht te brengen van uw klanten en potentiéele afnemers. Via Bestuurderscentrum.nl bereikt u direct een groot aantal gebruikers en beslissers. Bestuurderscentrum.nl is hét platform voor bestuurders van (middelgrote en kleine) organisaties, belangenorganisaties, brancheverenigingen, beroepsverenigingen en stichtingen. Uw promotionele mogelijkheden op Bestuurderscentrum.nl zijn:

1. Uw organisatie in het producten- en dienstenregister?
Kijk, oordeel en plaats promotie! Promotie plaatsen

2. Het plaatsen van uw banner op een van de menuopties?
We zijn zeker niet duur, dus daar hoeft u het niet om te laten!
Neem contact op voor meer informatie[1] De 'regelen voor het advertentiewezen 1990 (verder: ROTA regelen) ' zijn van toepassing op (de uitvoering van) advertentieovereenkomsten, alsmede op aanbiedingen en orderbevestigingen, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel.