aanmelden als coach
aanmelden als coach / adviseur
««« Terug
 
Geslacht  
Voorletters dit is een verplicht veld !
Voorvoegsel
Achternaam dit is een verplicht veld !
Achternaamsvoegsel
Voornaam dit is een verplicht veld !
Titel(s) voor uw naam
Titel(s) na uw naam
Telefoonnummer algemeen dit is een verplicht veld !
Privetelefoonnummer
Uw 06 nummer
Faxnummer
E-mail adres dit is een verplicht veld !
Uw huidige functie dit is een verplicht veld !
Uw Website adres
uw nevenfuncties
Organisatie
Branche
Prive adres
Prive postcode
Prive plaats
Provincie dit is een verplicht veld !
Geboortedatum [dd-mm-jjjj]
Mijn tarief is
Ik wil coachen voor de volgende groepen  CAO Algemeen
 CAO Kinderopvang
 CAO Levensloop
 CAO Pensioen
 CAO Sociale zekerheid/reintegratie/arbo
 Certificering
 Communicatie
 Corporate governance/goed bestuur
 Fondsen
 Geschillen/mediation
 Informatievoorziening
 Inkoop
 Marketing/ ledenservice
 Mededinging
 Ontwikkeling
 Public Affairs
 Samenwerkingsverband/procesgang
 Strategie-ontwikkeling
 Overig
Mijn Profiel bestaat uit : ( Korte omschrijving van uw ervaring)
dit is een verplicht veld !
Uw opmerkingen

  • Na het verzenden van uw inschrijving ontvangt u van ons een e-mail waarin wij u vragen om uw inschrijfgegevens te bevestigen.
  • Na deze bevestiging controleert Bestuurderscentrum uw inschrijving.
  • Hierdoor voorkomen wij dat niet-serieuze coaches opgenomen worden in onze database.
  • U ontvangt na de controle bij goedkeuring hierover een e-mail.
  • Mochten er onverhoopt redenen zijn, uw inschrijving af te keuren, nemen wij persoonlijk contact met u op. Hierbij kunnen onduidelijkheden wellicht opgehelderd worden en uw inschrijving alsnog goedgekeurd worden.
dit is een verplicht veld !
ik ben bekend met de werkwijze van het coachingsbestuurdersnetwerk.
u kunt mijn gegevens gebruiken voor de verzending van de gratis nieuwsbrief Netwerknieuws (niet verplicht)