«« Home    
Wilt u als bestuurder, voorzitter of directeur even snel kunnen spiegelen bij uw vraagstukken in het dagelijkse werk? Deze helpdesk is hiervoor bedoeld!  U kunt een vraag stellen en u ontvangt een deskundig antwoord. Gratis!

We werken samen met een aantal deskundigen. Allen met een eigen specialiteit! Uw vraag wordt dus aan een deskundige kennispartner voorgelegd. De juridische helpdesk helpt bij het opstellen en beoordelen van contracten bij het oprichten of fuseren van een vereniging of stichting, het voorbereiden van onderhandelingen en vergaderingen, advies over uw rechtspositie bij geschillen, wijzigen van statuten en reglementen, modellen pachtovereenkomst, sponsorovereenkomst, advisering op het terrein van arbeids- en organisatiekunde, veileigheidskunde en arbeidshygieene. enz..

Indien het noodzakelijk is vanwege de cmplexiteit van uw vraagstuk, dat er overgegaan moet worden naar feitelijke advisering, dan zijn de geldende tarieven van de betrokken kennispartner van de juridische helpdesk van kracht. Vanzelfsprekend wordt hiervoor eerst uw toestemming gevraagd.
Stel gratis uw vraag... Pas bij feitelijke advisering gelden de tarieven van de betrokken specialist...
Stel uw vraag
 
Tel. 0900 777.666.5 ( tst 6214 ) 80 ct.p/m