««« Home

Workshop Integriteit voor bestuurders

De workshop Integriteit geeft antwoord op uw vraag waarom het de moeite waard is om Integriteit op de agenda te zetten.

Integriteit is het nieuwe sleutelwoord naar duurzame organisatieontwikkeling. Van de overheid wordt verwacht dat ze integer is. Hetzelfde geldt voor maatschappelijke instanties als brancheorganisaties en beroepsverenigingen. U als bestuurder/directeur dient dit te bewaken. Maar hoe doet u dat en is dat effectief? En daar blijft het niet bij!

Van brancheorganisaties en beroepsverenigingen wordt ook verwacht dat ze richting geven hoe integriteit kan worden ingezet door de leden. Integriteit komt dan op de agenda als middel dat bijdraagt aan duurzame organisatie ontwikkeling, een gezonde bedrijfsvoering en aan maatschappelijke positionering. Dat vraagt van u een strategische visie die kan worden ondersteund door een methodische aanpak.

De workshop geeft met praktische voorbeelden antwoord op uw vraag waarom het de moeite waard is om Integriteit op de agenda te zetten. De workshop is concreet, vanuit de praktijk en met aanbevelingen waarmee u morgen kan beginnen. Stap voor stap, maar wel als onderdeel van een integrale aanpak.

Deze workshop wordt gegeven door Karin Ingelse en Peter A. Otten. Samen zijn ze goed voor vele tientallen jaren ervaring en deskundigheid op het gebied van Integriteit en Bestuur. Zie ook http://www.integriteit.nl en http://www.mrsgroup.nl en http://www.bestuurderscentrum.nl en http://www.stichtinggood.nl

Programma 21 juni 2012

09:30 10:00 Inloop
10:00 10:15 Opening
10:15 10:35 Integriteit en dilemmas
10:35 11:00 Positionering
11:00 11:15 Pauze
11:15 12:15 Hobbels en valkuilen
12:15 12:30 Integriteit Management Model (IMM)
12:30 Sluiting

Locatie: Kasteel Engelenburg, Eerbeekseweg 6, Brummen

Voorwaarden: De kosten per deelnemer bedragen 250,- per persoon, exclusief BTW. Er geldt een maximum van 15 deelnemers en een minimum van 8 deelnemers. Honorering vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Inschrijven voor deze workshop: Schrijf u in via een mail aan info@bestuurderscentrum.nl of via het aanmeldformulier.>>>

Sportief netwerkwerken na deze workshop.
Na afloop van de workshop heeft u de mogelijkheid om als bestuurder deel te nemen aan het Bestuurders Golfevent. U kunt in een ontspannen, informele en sportieve sfeer kennismaken met andere bestuurders. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven via het aanmeldformulier.>>>