Titel Beloningen top gemaximeerd: De WOPT opgevolgd.
Inhoud Het beloningsbeleid voor topinkomens wordt op de voet gevolgd, zowel in het bedrijfsleven als in de (semi)publieke sector. Voor de top die betaald wordt met publiek geld is er sinds 2006 de openbaarmakingsverplichting die volgt uit de WOPT (Wet openbaarmaking topinkomens gefinancierd uit publieke middelen). De WOPT krijgt na 5 jaar een opvolger in de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Doel van de WNT is om beloningen in de publieke en semipublieke sector te maximeren en te normeren. Organisaties die betaald worden met publiek geld dienen hun bestuurders “evenwichtig, maatschappelijk verantwoord en niet exorbitant” te betalen. De huidige wet-en regelgeving in de vorm van de WOPT en de zelfregulering bleken volgens het kabinet niet bestand tegen de stijging van het aantal topinkomens in bijvoorbeeld de zorg en bij de woningcorporaties. De WNT wordt hieronder nader uitgelegd.
Auteur Anouk Rommes
Uitgever

Jaar
Ar-Assist

2011  

Link: logbanner7 info =f
«  terug naar overzicht