Titel Innovatievisie Unie van Waterschappen vastgesteld
Inhoud Op de ledenvergadering van 16 december 2011 hebben de waterschappen unaniem de Innovatievisie van de Unie van Waterschappen vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het bestuursprogramma ‘Scherp aan de Wind’. De aanleiding voor het opstellen van een innovatiestrategie komt voort uit het Bestuursakkoord Water. Het Bestuursakkoord Water bepleit een doelmatig waterbeheer, dat ondersteund en gestimuleerd wordt door innovatie. De Unie van Waterschappen speelt hierbij een ondersteunende rol. De Unie schept voorwaarden, bundelt krachten, deelt kennis en maakt prestaties zichtbaar. Om deze rol goed te kunnen vervullen wordt een innovatieplatform opgericht, waar de waterschappen ervaringen kunnen uitwisselen. Het platform wordt gedragen door de deelnemende waterschappen en door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Het platform is voor de Unie een medium om voorbeelden van innovatie bij de waterschappen in beeld te brengen en te presenteren. De innovatievisie van de waterschappen is hieronder te downloaden.
Auteur Unie van Waterschappen (UVW)
Uitgever

Jaar
Unie van Waterschappen (UVW)

2011  

Link: logbanner7
«  terug naar overzicht