Titel MKB ziet brancheorganisaties als informatie- en ontmoetingspunt
Inhoud Deze resultaten zijn afkomstig uit het MKB-Beleidspanel, waarvoor drie keer per jaar ruim 1.600 MKB-ondernemers telefonisch benaderd worden. In deze minirapportage wordt ingegaan op de kenmerken van de MKB-bedrijven die aangesloten zijn bij een brancheorganisatie, alsmede op de overwegingen die aan dit lidmaatschap ten grondslag liggen..
Auteur Drs. W.V.M. van Rijt-Veltman, Drs. A.H.H.M. Mensen
Uitgever

Jaar
EIM

2004  

Link: logbanner7
«  terug naar overzicht