Titel Rapport Diversiteit in leiderschapsposities
Inhoud NCD, Maes en Lunau Executive Search en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de opvattingen over diversiteit in de boardroom. Aan dit onderzoek hebben circa 700 bestuurders en commissarissen deelgenomen. Circa 25 diepte-interviews zijn gehouden over dit thema met bestuurders, toezichthouders, voorzitters van COR, bestuurders van werkgevers- en werknemersverenigingen en andere stakeholders. Het geeft daardoor een gefundeerd en interessant beeld geeft over de opvattingen in de boardroom over dit thema. U kunt hier de eindrapportage van dit onderzoek Diversiteit in Leiderschapsposities downloaden.
Auteur NCD, Maes en Lunau Executive Search, VU
Uitgever

Jaar
NCD

2008  

Link: logbanner7
«  terug naar overzicht