Titel Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBOs
Inhoud

In vrijwel elke andere vergelijkbare sector zijn er in de laatste jaren gedragscodes opgesteld, waarin principes en regels zijn neergelegd om goed bestuur te bevorderen en belangenverstrengeling, dan wel de schijn daarvan, te voorkomen. De ervaring heeft geleerd dat wanneer de integriteit van een organisatiebestuur in het geding komt, dit tot gevolg kan hebben dat het vertrouwen niet alleen in de desbetreffende organisatie, maar zelfs in een gehele branche of sector ernstige schade wordt toegebracht.%26nbsp;

Op advies van en in samenspraak met het CvTA zijn Richtlijnen goed bestuur en integriteit%26nbsp;opgesteld, die op 15 juli 2011 in werking zijn getreden. Belangrijke beginselen die hierin zijn uitgewerkt betreffen het scheiden van toezicht en uitvoering en het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. Het karakter van de richtlijnen is dat deze in beginsel worden toegepast en dat eventuele afwijkingen worden gemotiveerd: %26lsquo;Pas toe of leg uit%26rsquo;. Het onafhankelijk toezicht op de handhaving en naleving van de Richtlijnen is in handen gelegd van het CvTA. De richtlijnen zijn hier te downloaden.

Auteur VOIE Den Haag
Uitgever

Jaar
VOIE Den Haag

2011  

Link: logbanner7
«  terug naar overzicht