Titel Rotterdamse economen publiceren Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders
Inhoud Onderzoekers van het Erasmus Instituut Toezicht en Compliance publiceren een sectoroverstijgende gedragscode. Hierin staan uitgangspunten voor de gehele groep commissarissen en toezichthouders, die als ‘kompas’ kunnen dienen bij het uitoefenen van hun taak. Commissarissen en toezichthouders vervullen een belangrijke rol bij het interne toezicht op organisaties. Ondanks wetgeving en verschillende corporate governance codes bestaat over de invulling van deze rol in de praktijk en het daarbij behorende gedrag nogal eens onduidelijkheid. De voorgestelde gedragscode kan een positieve bijdrage leveren aan goed bestuur en toezicht. De gedragscode is te bestellen of (kosteloos) te downloaden op www.toezichtencompliance.nl/gedragscode. Op 25 maart 2010 zal een symposium georganiseerd worden waar onder andere de resultaten gespresenteerd zullen worden.
Auteur Prof. dr Auke de Bos; dr. Mijntje Luckerath-Rovers
Uitgever

Jaar
Erasmus Instituut Toezicht en Compliance

2009  

Link: logbanner7
«  terug naar overzicht