Titel Sport(bestuur) zoekt vrouw!
Inhoud Het blijft verbazingwekkend hoezeer de sportwereld nog altijd wordt gedomineerd door mannen. Met grote regelmaat bezoek ik sportverenigingen en heb ik contact met hun bestuurders. De samenstelling van zo’n bestuur is nog maar al te vaak honderd procent man en dan meestal ook nog in de leeftijdscategorie zestig plus. Als een vrouw zitting heeft in het bestuur, is het vaak in de functie van secretaris of penningmeester. O ja, en wat dacht u van kantinecommissies en feestcommissies, ook die worden wel vaak door vrouwen ‘bemand’. De focus ligt nu echter op de bestuurslaag en dan geldt dat áls er al sprake is van vrouwelijke bestuurders, zij te vaak in ondersteunende rollen kruipen.
Auteur Karin Horsting
Uitgever

Jaar
Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport

2009  

Link: logbanner7
«  terug naar overzicht