Titel Vrijwilligers gevraagd: een verkenning van de vraag naar vrijwillige inzet
Inhoud Er is in de loop der jaren veel onderzoek uitgevoerd naar het aanbod van vrijwilligers. De vraag die organisaties uitoefenen naar vrijwilligers is tot nu toe echter onderbelicht gebleven. Om beter zicht te krijgen op de vraagkant van vrijwillige inzet en de ontwikkelingen die zich daarin voordoen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven aan Regioplan Beleidsonderzoek om hiernaar een verkennend onderzoek uit te voeren. Er is informatie verzameld via interviews en er is een grootschalige enquête uitgezet onder organisaties waarvan het aannemelijk is dat ze werken met vrijwilligers. De vragen hadden betrekking op drie thema’s: de kenmerken van vragende organisaties, de inhoud van de vraag en de omvang van de vraag. Het totale rapport is te downloaden. Mooi overzicht waarin ook de vraag naar bestuursfuncties irt. diverse factoren goed is vastgelegd.
Auteur H.S. Dekker; J.W.M. Mevissen; J. Stouten
Uitgever

Jaar
Regioplan

2008  

Link: logbanner7
«  terug naar overzicht