Titel Wat te doen met een (stille) stichting of vereniging?
Inhoud Er kunnen verschillende redenen zijn om als bestuur van een stichting of vereniging te overwegen om haar te ontbinden. Zo kan het zijn dat de vereniging geen of niet voldoende leden meer heeft om te kunnen (voort)bestaan of er niet meer in slaagt om genoeg vrijwilligers te vinden. Ook is het mogelijk dat het doel van de stichting gerealiseerd is of juist niet meer haalbaar blijkt te zijn. In al deze gevallen wordt er vaak voor gekozen om de stichting of vereniging te liquideren. Er vindt dan een vereffening van het vermogen plaats. Maar er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar, die onder omstandigheden zelfs beter zijn.
Auteur Mr Drs R.X.J. (Xander) Blokzijl
Uitgever

Jaar
Schaap en Partners

2011  

Link: logbanner7
«  terug naar overzicht