Titel Wetsvoorstel Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake aanpassing regels bestuur en toezicht naamloze en besloten vennootschappen aangenomen.
Inhoud Met dit wetsvoorstel wordt een regeling ingevoerd voor het opnemen van uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders in één vennootschapsorgaan. Daarmee worden inrichting van bestuur en toezicht zowel volgens het dualistische als het monistische model wettelijk vastgelegd. Ook bepaalt het wetsvoorstel dat een persoon maximaal vijf commissariaten bij grote rechtspersonen (waaronder beursgenoteerde ondernemingen) mag bekleden. Voorzitterschappen tellen daarbij dubbel. Bestuurders van grote rechtspersonen mogen niet meer dan twee commissariaten bekleden; zij mogen echter geen voorzitter van een raad van commissarissen zijn. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) wel aangekondigd de reikwijdte van dit onderdeel binnenkort te zullen inperken. Toezichthoudende functies bij stichtingen die op grond van wetgeving niet verplicht wettelijk zijn om een jaarrekening op te stellen, tellen niet mee voor het wettelijk toegestane aantal commissariaten. In de praktijk zijn dit vooral stichtingen met een charitatieve, culturele of kerkelijke doelstelling, zoals musea. Het wetsvoorstel zal waarschijnlijk op 1 januari 2012 in werking treden. Het wetsvoorstel is hier te downloaden.
Auteur Eerste Kamer
Uitgever

Jaar
Eerste Kamer

2011  

Link: logbanner7
«  terug naar overzicht