Titel Wettelijke norm voor beloningen in publieke en semipublieke sector
Inhoud De beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector wordt aan een wettelijke norm gebonden. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel Normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen. Het wetsvoorstel kent drie beloningsregimes.
Auteur Ministerie Binnenlandse Zaken
Uitgever

Jaar
Rijksoverheid

2010  

Link: logbanner7
«  terug naar overzicht