«« Home     «« Overzicht
Geplaatst op: 7-5-2012 12:51:13
Organisatie: United Cultures Organisatie
Zoekt per: Direct
Functienaam: Voorzitter
Branche: Cultuur, sport en recreatie
Bedrijfstype: Stichting
Vestigingsplaats: Amsterdam, Noord Holland
Bezoldigd / Onbezoldigd: Onbezoldigde functie
Aantal uren per week: Min. 4 uur per maand
Profiel bedrijf:

 

United Cultures Organisatie is een internationaal Kunst Cultuur platform met netwerkmogelijkheden voor politici, culturele organisaties, beroemdheden, universiteiten, bedrijven en individuen betrokken bij de culturele en creatieve industrieën.

De doeleinden van de United Cultures Organisatie omvatten het bevorderen van de internationale vrede door middel van kunst, het ontwikkelen van vriendschappelijke betrekkingen tussen de culturen en het faciliteren van de acties van mensen, organisaties en culturen in het bereiken van deze doeleinden. 

Wat wil United Cultures doen?

 • Een Discussion Platform zijn voor internationale organisaties en personen uit alle culturen. 
 • Een Support Platform voor nieuwe Kunst Cultuur initiatieven zijn van en voor de internationale gemeenschap. 
 • Het organiseren van exclusieve internationale Network Meetings voor politici en leden van de culturele en creatieve industrieën. 
 • Het organiseren van internationale Art Culture Festivals voor het grote publiek. 
 • Het organiseren van World Art Culture Awards in samenwerking met regeringen en internationale culturele organisaties. 

 

Profiel Functie:

Functie van voorzitter:

 • Stelt in overleg met de afdelingssecretaris de agenda vast van bestuursvergaderingen 
 • Het leiden van alle vergaderingen. 
 • Zorgt er als vergadervoorzitter voor dat alle mensen zich kunnen uitspreken. 
 • Zorgt er voor dat besluiten voor iedereen duidelijk zijn. 
 • Houdt bij of afspraken die binnen het afdelingsbestuur zijn gemaakt worden nagekomen. 
 • Bewaakt procedures. 
 • Coördineert het bestuursbeleid en in het algemeen het initiëren van en zorgen voor een goed verloop van de noodzakelijke werkzaamheden. 
 • Het samenstellen van het jaarverslag.

De verslaglegging in de vorm van notulen door secretaris of een managementassistent.

Eventueel kan worden volstaan met een besluiten- en actielijst die de voorzitter zelf dan kernachtig opstelt na elke vergadering. 

 

Profiel Kandidaat:

 

Functie-eisen voorzitter:
Afgeronde academische opleiding, een goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk, goede beheersing van de Engelse taal, voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie, maatschappelijk betrokken en belangstelling voor internationale culturen.

Competenties: visie, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid,
ondernemen, oordeelsvorming, integriteit en samenbindend leiderschap.

De tijd die de voorzitter globaal tot zijn beschikking moet hebben is 4 uur per maand voor vergaderingen en incidenteel voor ad hoc
werkzaamheden en events.

 

Arbeidsvoorwaarden:

 

Arbeidsvoorwaarden: 

Reiskostenvergoeding.

Sollicitatieprocedure: 

Nadat de geschikte kandida(a)t(en) zijn geselecteerd, worden deze uitgenodigd voor een eerste gesprek. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de eisen en vooral ook de motivatie.
De meest geschikte kandidaat wordt eventueel uitgenodigd voor een tweede gesprek.
De huidige bestuurleden, eventueel aangevuld met het management, zullen het gesprek aangaan met de kandida(a)t(en)..

 

Meer informatie vacature: Link site voor meer informatie vacature:

Contactgegevens  
Organisatie: United Cultures Organisatie
Website: http://www.unitedcultures.org
Contactpersoon:Mr. Abdelillah Fikri
Telefoon contactpersoon: 0618583887
Mobiel contactpersoon: 0618583887
Reageren voor: 7/6/2012
Sollicitatiemethode:
Via email naar: a.fikri@mmec-group.com   

Tip een bestuurder

«« Terug

Het is niet mogelijk via Bestuurderscentrum.nl te solliciteren of een open sollicitatie te sturen. Wij kunnen u niet informeren over de status van uw sollicitatie of reactie.