«« Home     «« Overzicht
Geplaatst op: 21-5-2012 8:44:32
Organisatie: Vereniging CliŽntenbelang Amsterdam (VCA)
Zoekt per: September 2012
Functienaam: Maatschappelijk betrokken bestuursleden
Branche: Gezondheids- en welzijnszorg
Bedrijfstype: Vereniging
Vestigingsplaats: Amsterdam, Noord Holland
Bezoldigd / Onbezoldigd: Onbezoldigde functie
Aantal uren per week: nvt
Profiel bedrijf:

De Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam is  een hedendaagse organisatie die een maatschappelijk rol vervult als belangenbehartiger voor ouderen, mensen met een (chronische) ziekte en/of lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. 

De vereniging wordt gevormd door een bestuur, een werkorganisatie en 85 lidorganisaties. Binnen de vereniging zijn veel vrijwilligers – ongeveer 150 - actief onder meer in de  clusters, verenigingswerkgroepen en in de werkorganisatie. De organisatie kent een correcte planning en control cyclus. De financiering vindt voor het overgrote deel plaats door de lokale overheid en er is een toenemende focus op andere financieringsbronnen. 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden. Ze streeft een balans na in de samenstelling van haar leden in geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond. De bestuursleden  hebben affiniteit met de aard en cultuur van de vereniging en haar rol in de maatschappij. Een deel van de bestuursleden is lid van een van de lidorganisaties en zo vormt het bestuur een afspiegeling van de doelgroepen. De voorzitter komt van buiten de vereniging, de penningmeester en secretaris kunnen ook van buiten de vereniging komen. Onlangs heeft het bestuur het functioneren van de vereniging laten onderzoeken. Op basis van de resultaten hiervan is een plan van aanpak opgesteld om de vereniging verder te ontwikkelen. 

Voor de voorzitter en een aantal andere bestuursleden loopt dit jaar de bestuurstermijn af. Daarom zijn wij op zoek naar drie maatschappelijk betrokken bestuursleden m/v met visie, innoverend vermogen en een Amsterdams netwerk.

Profiel Functie:

Functieprofiel van de twee algemene bestuursleden

De algemene bestuursleden besturen de vereniging op afstand, dit wil zeggen op hoofdlijnen en handelen op het niveau van visie en strategie. Ze zijn verantwoordelijk voor de bestuurstaken: vrijwilligersbeleid, communicatie en fondsenwerving. 

Functieprofiel voor de secretaris

De secretaris werkt nauwkeurig en met discipline en bewaakt bestuurlijke afspraken en deadlines. Ook het bewaken en naleven van de statuten, reglementen en besluiten horen hierbij. Verder kan de secretaris op hoofdlijnen het beleid van Cliëntenbelang Amsterdam mede vormgeven.

Profiel Kandidaat:

De leden van het bestuur beschikken over de volgende kwalificaties:

 • Tenminste een MBO denk- en werkniveau.
 • Onafhankelijkheid; zonder persoonlijke of zakelijke belangen bij het uitoefenen van de functie.
 • In staat zijn ten opzichte van andere bestuursleden en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren.
 • Goed kunnen functioneren in een organisatie van vrijwilligers en professionals.
 • Goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn zonder schroom het bestuursbeleid en/of zijn mening in het openbaar kenbaar te maken.
 • Kennis hebben van innovatieve ontwikkelingen in zorg en welzijn.
 • Ervaring hebben met organisatie- en netwerkprocessen. 
 • Hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden.
 • Een teamspeler zijn, initiatiefrijk, creatief, innoverend, strategisch, visionair, netwerker, integer en oprecht en heeft durf. 
 • Bestuurlijk sterk, en in die hoedanigheid ervaring met verenigingen en direct contact met patiënt/cliënt, dus non-professional, waar onze achterban grotendeels uit bestaat.
 • Bekend zijn met Amsterdamse bestuurlijke en politieke situatie is een pré.
 • Visie op en gevoel hebben voor het werven van derde geldstromen is een pré.
 • Handelt naar de governancecode ‘Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening' van de MOGroep.
Arbeidsvoorwaarden:

Inschatting tijdsbelasting

De vergaderingen van het bestuur (structureel 6 per jaar) vinden plaats in Amsterdam. De Algemene Vergadering (structureel 2 per jaar) worden gehouden in Amsterdam. Daarnaast is het wenselijk dat de bestuursleden een aantal keren per jaar met de clusters overleggen.

Vergoeding

Er is een onkostenvergoeding van € 125,00 per maand vastgesteld. De vereniging heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Procedure 

Interesse? Dan ontvangen wij graag vóór 23 juni uw CV en motivatie. Deze kunt u richten aan Annemieke Ederzeel, extern adviseur, via ederzeel@ingenium-advies.nl. Vragen? Neem dan contact op met Tineke Stricker, secretaris van het bestuur Cliëntenbelang Amsterdam, op 06 33736745 (van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 19.00 – 21.00 uur). De gesprekken staan gepland in week 32 en 33. 

Wij streven naar benoeming in de Algemene Vergadering van september 2012.

Meer informatie vacature: Link site voor meer informatie vacature:

Contactgegevens  
Organisatie: Vereniging CliŽntenbelang Amsterdam (VCA)
Website: http://www.clientenbelangamsterdam.nl
Contactpersoon:Mw. Tineke Stricker
Telefoon contactpersoon: 0633736745
Mobiel contactpersoon: 0633736745
Reageren voor: 23/6/2012
Sollicitatiemethode:
Via email naar: ederzeel@ingenium-advies.nl   

Tip een bestuurder

«« Terug

Het is niet mogelijk via Bestuurderscentrum.nl te solliciteren of een open sollicitatie te sturen. Wij kunnen u niet informeren over de status van uw sollicitatie of reactie.