«« Home     «« Overzicht
Geplaatst op: 2-7-2012 10:10:15
Organisatie: Stichting Collectieve Arbeid- & Bemiddeling- Organisatie
Zoekt per: Direct
Functienaam: Voorzitter
Branche: Dienstverlening
Bedrijfstype: Stichting
Vestigingsplaats: Regio Eindhoven, Noord Brabant
Bezoldigd / Onbezoldigd: Bezoldigde functie
Aantal uren per week: nvt
Profiel bedrijf:

Onze opdrachtgever vertegenwoordigt een arbeidscollectief. Het is een semi-zakelijke maatschappelijk betrokken organisatie, welke haar diensten verricht niet winst- maar inkomens-gericht. Zij wil een relevante speler worden met een werkformule op de Arbeid- & Diensten Retailmarkt en werkt  op een efficiënte wijze met lage kosten en overhead samen met haar professionele deelnemers, medewerkers en partners. Het concept -in eigendom- is ontwikkeld tot een operationele werkorganisatie die werk- & opdrachtzoekers mogelijkheden biedt om makkelijker aan het werk te komen of te blijven en vertaald naar een concreet businessplan. 

De intentie is  om op korte termijn de werkformule professioneel naar de markt te brengen om te (laten) distribueren en landelijk uit te rollen.

 

De Organisatie positioneert zich op de Arbeid- & Diensten Markt enerzijds tussen Gemeenten en het UWV en anderzijds tussen commerciële uitzend- &  detacherings- bureaus.

De initiatiefnemers vormen tezamen schakels in een Collectieve Arbeid-Organisatie. Een  pluriforme groep werk & opdracht zoekers. Niet meer alleen maar onderling samen sterk. Deze solidair samenwerkende deelnemers maken de Werkpoort formule organisatie operationeel en dragen deze ter beheer over aan de bestuurders van een op te richten Stichting. 

De Stichting heeft als primaire doelstelling mensen aan het werk te helpen en/of  te houden.

De Stichting faciliteert, beheert en exploiteert de operationele Werkformule organisatie, conform beheersovereenkomst, ten dienste van werkzoekers, medewerkers, kandidaten & partners. De Stichting maakt het werk en werken mogelijk onder de ’paraplu’ van de Stichting. De uitvoering van het beleid geschiedt door de deelnemende medewerkers , waar het bestuur op toeziet.

Het bestuur:

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de Stichting.


Het Stichtingsbestuur stelt zich terughoudend op t.a.v. inhoudelijk beleid; 

 • is betrokken bij de doelstelling en aard van de organisatie; 
 • houdt toezicht op de beleidsuitgangspunten; 
 • beoordeelt elke aandeelnemer en de rol in het werkproces systeem,  conform een samenwerkingsovereenkomst met voor elk een concrete positie, taak & functie omschrijving. 
 • Medewerkers weten van elkaar wat hem of haar te doen staat en over en weer is duidelijk wat kan en mag worden verwacht. Het bestuur werkt en bestuurt op hoofdlijnen als een team en weet afstand te bewaren. 

Profiel Functie:

 

Functie-inhoud:

 • Toont leiderschap is het uithangbord en vertegenwoordiger van de stichting
 • Leidt alle vergaderingen; 
 • Is aanspreekpunt voor de Foundation en het Management team;
 • Coördineert het operationele managementbeleid in het algemeen en het bestuursbeleid; 
 • Initieert noodzakelijke werkzaamheden en zorgt voor een goed verloop in het belang van de Stichting, Foundation en aandeelnemers; 
 • Stelt het jaarverslag samen.

 

Profiel Kandidaat:

Functie-eisen: 

 • Levert door zijn persoonlijkheid een grote toegevoegde waarde in de werkformule organisatie. 
 • Heeft aantoonbare affiniteit en ervaring met arbeidsbemiddeling;
 • Is in staat de visie van het Collectief uit te dragen en te promoten en draagvlak te creëren.
 • Communiceert op elk niveau en weet goede relaties op te bouwen en in stand te houden.
 • Heeft aantoonbare ervaring met het toezien op en het aansturen van een organisatie.

Arbeidsvoorwaarden:

Sollicitatie:

Reacties met motivatie & CV vertrouwelijk naar: info@wervers.nl

Meer informatie vacature: Link site voor meer informatie vacature:

Contactgegevens  
Organisatie: Stichting Collectieve Arbeid- & Bemiddeling- Organisatie
Website: http://www.wervers.nl
Contactpersoon:Corrie Haenen
Telefoon contactpersoon: 0413420427
Mobiel contactpersoon: 0654256055
Reageren voor: 15/7/2012
Sollicitatiemethode:
Via email naar: info@wervers.nl   

Tip een bestuurder

«« Terug

Het is niet mogelijk via Bestuurderscentrum.nl te solliciteren of een open sollicitatie te sturen. Wij kunnen u niet informeren over de status van uw sollicitatie of reactie.