««« Home


Functienaam (vrij zoekveld - minimaal 3 tekens invoeren)Vereniging Milieudefensie
Zoekt per: 11-06-2014  

Penningmeester

Geplaatst op: 14-4-2014 17:55:06      Details »»
 

Milieudefensie is een vereniging met 84.000 leden en donateurs, 65 lokale afdelingen en zusterorganisaties in 76 landen (Friends of the Earth). Wij activeren mensen om duurzaamheid te versnellen en een schone en rechtvaardige wereld te creëren, die het draagvermogen van de aarde respecteert en die ten goede komt aan de gehele wereldbevolking.

.....
 

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
Zoekt per: Direct  

Penningmeester

Geplaatst op: 8-4-2014 17:07:33      Details »»
 

De NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) is dé landelijke belangenvereniging voor mensen met hoorproblemen. De vereniging, meer dan 100 jaar oud, heeft een professioneel landelijk bureau met 7 medewerkers en telt ruim 7.000 leden en 300 vrijwilligers. Als dé belangenbehartiger voor ‘het horen’ vormen wij de spreekbuis naar zorginstellingen, audiciens, producenten, verzekeraars en overheid om het leven en werken van mensen met een hoorprobleem aangenamer te maken. Ons korps van ervaringsdeskundigen (op het gebied van slechthorendheid, oorsuizen, overgevo .....

 

Stichting de Vruchtenburg
Zoekt per: Direct  

Lid Raad van Toezicht

Geplaatst op: 8-4-2014 13:24:04      Details »»
 

Stichting De Vruchtenburg ondersteunt mensen met (en na) kanker en hun naasten. Zij wilt naast en samen met de standaard oncologische zorg, mensen met kanker en hun naasten:

  1. Ondersteunen bij het verbeteren van hun welzijn en de kwaliteit van leven; 
  2. Helpen de belastende gevolgen van de ziekte of de behandeling daarvan te verlichten; 
  3. Ruimte geven aan de eigen weerbaarheid en kracht; 
  4. Leren om te gaan met ziekte. 

Het uitgangspunt van de Vruchtenburg is dat mensen zelf een verantwoorde beslissing nemen .....

 

Krimpenerwaard College
Zoekt per: z.s.m.  

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Geplaatst op: 26-3-2014 12:05:48      Details »»
 

Erfgoed Gelderland
Zoekt per: 16 mei 2014  

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Geplaatst op: 20-3-2014 8:35:00      Details »»
 

Coöperatie Erfgoed Gelderland stelt zich ten doel cultureel erfgoed van Gelderland in zijn totaliteit te promoten, onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de leden te bevorderen, de bedrijfsvoering van de leden te versterken en de belangen van de leden te behartigen.

De leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland hebben met elkaar gemeen dat zij zich bezig houden met beheer, behoud en/of presentatie van het Gelderse culturele erfgoed. Binnen coöperatie Erfgoed Gelderland werken de leden met elkaar samen in onderling vertrouwen, solidariteit en onderne .....

 

Stichting Gehandicaptenzorg Limburg ( SGL)
Zoekt per: Direct  

Lid Raad van Toezicht met inhoudelijke kennis van en ervaring in de gezondheidszorg

Geplaatst op: 13-3-2014 1:32:13      Details »»
 

SGL is een moderne, financieel solide stichting die specialistische zorg en diensten biedt aan volwassenen met een (zware) lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking of een niet-aangeboren hersenletsel. SGL heeft woonlocaties en activiteitencentra in de hele provincie en biedt cliënten uiteenlopende mogelijkheden in dagelijkse activiteiten, wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

SGL vertaalt haar deskundigheid naar persoonlijke begeleiding die uitgaat van de cliënt en zijn unieke eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen. SGL helpt cliënten het maximale uit .....

 

Nederlandse vereniging van (academisch opgeleide) pedagogen en onderwijskundigen
Zoekt per: 1 juli 2014  

Voorzitter

Geplaatst op: 25-2-2014 15:13:37      Details »»
 

De Nederlandse vereniging van (academisch opgeleide) pedagogen en onderwijskundigen (NVO) heeft als doel de belangenbehartiging van, dienstverlening aan en kwaliteitsborging van de bij haar aangesloten leden. Het ledenbestand van de NVO bestaat uit ca. 6500 leden; de vereniging wordt ondersteund door een bureau, dat gevestigd is in hartje Utrecht.

De termijn van de huidige voorzitter is verstreken. Daarom zoekt de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) met ingang van 1 juli 2014 een inspirerende voorzitter.

.....
 

IVN
Zoekt per: Direct  

Voorzitter Landelijk Bestuur

Geplaatst op: 21-2-2014 16:46:35      Details »»
 

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is op zoek naar een voorzitter voor het Landelijk Bestuur van onze vereniging, tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting IVN.

Over IVN

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. Op scholen, in Nationale Parken en in de eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn twintigduizend leden en vrijwilligers actief. Jaarli .....

 

Stichting Dierkeur
Zoekt per: 1 April 2014  

Bestuursleden

Geplaatst op: 20-2-2014 11:11:13      Details »»
 

Stichting Dierkeur richt zich op het aantonen van het kwaliteits- en professionaliteitniveau binnen organisaties die actief voor het welzijn van dieren zorg dragen en ondersteunt de ontwikkeling van professionaliteit,kwaliteit en samenwerking van deze organisaties.

De stichting heeft tot doel:

  • het onafhankelijk en objectief ontwikkelen, beheren en verlenen van keurmerken;
  • het bevorderen van samenwerking tussen organisaties, instellingen en bedrijven, werkzaam in de dierennoodhulpketen of zich als rechtspersoon richten op gezelschapsdieren; 
  • kw .....
 

Stichting Fiom
Zoekt per: 1 April 2014  

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Geplaatst op: 18-2-2014 12:41:56      Details »»
 

Fiom is de specialist voor ongewenst zwangeren en mensen met afstammingsvragen. Op die manier dragen we bij aan een zorgvuldige besluitvorming en aan het leren leven met de gevolgen van gemaakte keuzes. 

.....
 

Stichting Baalak
Zoekt per: Direct  

Penningmeester

Geplaatst op: 30-7-2013 14:53:54      Details »»
 

Voor kinderen is het hard werken in Nepal. Letterlijk. Voor zo’n 65.000 kinderen in Nepal is dit nog iedere dag realiteit. Naar school gaan, spelen en écht kind zijn lijken zaken die niet voor hun zijn weggelegd.

Baalak probeert hier verandering in te brengen. Wij helpen het kind naar school en soms de school naar het kind. Hoe wij dit doen verschilt per situatie. Maar altijd met respect voor de tradities en cultuur. In samenwerking met Nepalese hulporganisaties. En door middel van een integrale aanpak, waarbij grondoorzaken worden weggenomen en vicieuze cirkels worden .....