scholengemeenschap quo vadis vacature lid raad toezichtStichting Quo Vadis is het bevoegd gezag van zeventien scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk en neutraal basisonderwijs in Almelo, Deventer, Lochem en Twenterand.

Voor Stichting Quo Vadis zijn ruim 400 medewerkers werkzaam en 4000 leerlingen bezoeken een van haar scholen.

 

Het College van Bestuur geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en bedrijfsvoering-processen, de directeuren van de scholen en het stafbureau. De Raad van Toezicht houdt toezicht op hoofdlijnen van het beleid.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een brede maatschappelijke achtergrond, betrokkenheid, deskundigheid en het onderschrijven van de grondslag en doelstellingen van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur en fungeren tevens als advies- en klankbordfunctie voor het College van Bestuur.

Wegens het vertrek van twee van zijn leden zoekt de Raad van Toezicht van Quo Vadis per 1 januari 2018
Twee leden Raad van Toezicht 

Eén lid heeft grondige kennis en ervaring op het gebied van financiën; het andere lid heeft bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van juridische zaken.

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt het volgende verwacht:

  • onderschrijven van de grondslag en de doelstelling van de stichting;
  • academisch/HBO denk- en werkniveau;
  • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in toezichthoudende rol;
  • fungeren als klankbord en adviseur voor het College van Bestuur;
  • adviseren op hoofdlijnen van het beleid van de stichting;
  • voldoende beschikbaar te zijn voor vergaderingen en overige bijeenkomsten

Informatie
Belangstellenden kunnen een profielschets opvragen bij de afdeling P&O (tel: 085-0435498 of email: t.snoek@stichtingquovadis.nl). Voor overige informatie kunt u contact op nemen met de heer dr. H.C. van der Sar (voorzitter Raad van Toezicht, hcvandersar@live.nl).

Reacties
U kunt reageren vóór 15 november 2017 door uw motivatiebrief en cv te mailen naar t.snoek@stichtingquovadis.nl.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 29 en donderdag 30 november in de avond.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.