VACATURE VOOR LID RVT, Lid Auditcommissie

Organisatie

Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie
Stichtingen Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant in
’s-Hertogenbosch

Samen veilig
Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant beschermt kinderen en jongeren als de veiligheid of ontwikkeling in gevaar is. Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant adviseert burgers en professionals over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 2017 vormen deze drie onafhankelijke Stichtingen een personele unie voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

We zoeken een ervaren Lid Raad van Toezicht die ook deel uitmaakt van de Auditcommissie. Een boeiende positie voor een talentvol toezichthouder met financiën als aandachtsgebied.

Structuur Raad van Toezicht
Een eenhoofdige Raad van Bestuur geeft in deze personele unie leiding aan de drie Stichtingen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze Raad bestaat uit zes personen, die naast specifieke expertise oog hebben voor het algemeen belang van de organisaties. De Raad van Toezicht vergadert 6 keer per jaar. De auditcommissies voor financiën en kwaliteit vergaderen 4 maal per jaar. Daarnaast wordt overleg gevoerd met de drie ondernemingsraden en de Cliëntenraad.

De functievereisten
Om aan de rol van Lid Raad van Toezicht invulling te geven zijn we op zoek naar kandidaten met:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de drie Stichtingen;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan dit soort organisaties stellen;
 • voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van Corporate Governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de drie Stichtingen en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
 • integer*, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • maatschappelijk actief;
 • beperkt aantal (neven)functies;
 • geen functie heeft in een Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur bij een instelling die raakvlakken heeft met Jeugdbescherming Brabant of Veilig Thuis;
 • in de afgelopen 3 jaar geen Lid Raad van Bestuur dan wel werknemer geweest is en geen directe of indirecte opdrachtgever relatie hebben met Jeugdbescherming Brabant of Veilig Thuis.

Lid Auditcommissie
De toezichthouder beschikt daarnaast over financiële expertise in verband met deelname aan de Auditcommissie. En:

 • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring (portefeuille financiën) in een complexe en professionele zorgorganisatie of als CFO/CO in het bedrijfsleven of bij een grote (semi)overheidsinstelling;
 • bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving;
 • doorziet de impact die de veranderende zorgomgeving en de transities in het zorgstelsel hebben op Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis;
 • heeft ruime en hands-on ervaring met alle sub-functies van het finance-gebied zoals: treasury & financiering, controlling, rapportage en analyse, planning & budgettering, risk management, verzekeringen, fiscale zaken, werken met externe accountants;
 • geeft invulling aan de klankbordfunctie voor het bestuur in het kader van de financiële continuïteit;
 • beschikt bij voorkeur over actuele kennis en ervaring op het gebied van digitale innovatie in de zorg en is in staat om de waarde van digitale- en IT-investeringen te beoordelen. Hierbij past ruime kennis op het gebied van IT-strategie, IT-governance, cybersecurity risico’s en maatregelen en  informatie- en datamanagement.

Rol Adviesgremia
Alvorens de Raad van Toezicht over gaat tot het benoemen van de geselecteerde kandidaat, zal hierover advies worden gevraagd aan de ondernemingsraden van de drie Stichtingen en de Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant.

Jeugdbescherming Brabant werkt met liefde en lef
Wij zijn Jeugdbescherming Brabant. Wij werken met liefde en lef aan het veilig laten opgroeien van kinderen. Samen met de mensen in en om de thuissituatie van een kind kiezen we voor de beste aanpak. Jaarlijks helpen we zo’n 5000 kinderen, jongeren en ouders. Dit doen we in heel Brabant vanuit onze vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Helmond, Roosendaal en Tilburg. Samen met zo’n 400 bevlogen collega’s die zonder twijfel kiezen voor de veiligheid van het kind. Meer informatie over ons? Ga naar www.jeugdbeschermingbrabant.nl

Veilig Thuis advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Jeugdbescherming Brabant vormt een personele unie met Veilig Thuis Zuidoost Brabant en Brabant Noordoost. Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast nemen wij meldingen aan en zorgen dat de juiste hulp wordt ingezet. Ons doel is het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij het borgen van veiligheid voor alle betrokkenen centraal staat. Meer informatie? Ga naar:  www.veiligthuisbno.nlen www.veiligthuiszob.nl

*Integer: we vragen om een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en mogelijk doen we een check op conflicterende belangen.

Bekijk onze actuele vacatures op www.jeugdbeschermingbrabant-werkt.nl

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

Stap 1: Sollicitatie
Stap 2: Kennismakingsgesprek
Stap 3: Tweede gesprek
Stap 4: Optioneel: assessment
Stap 5: Arbeidsvoorwaarden en contract

Solliciteren?

Ja, ik heb interesse
Solliciteer dan vandaag nog op de rol van Lid Raad van Toezicht in ‘s-Hertogenbosch. Doe dit wel vóór maandag 15 maart 2021. Op woensdag 31 maart 2021 tussen 9.00 en 13.00 uur vinden de sollicitatiegesprekken plaats. Meer informatie? Neem contact op met de heer R. Weterings voorzitter Raad van Toezicht door het sturen van een e-mail aan bestuurssecretariaat@jbbrabant.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wist je dat?

… Wij op 16 maart een webinar over de gevolgen van de WBTR voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen organiseren?
Meer informatie via deze link >>