Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Contraproductief versus constructief

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie. Daarbij worden de rol en bevoegdheden van alle betrokkenen behandeld. Tevens wordt ingegaan op de vraag hoe medezeggenschap op een goede manier kan worden georganiseerd. Aan de hand van voorbeelden en ervaringen bieden wij u handvaten voor de samenwerking en het opbouwen van een constructieve relatie met de medezeggenschap binnen uw eigen organisatie.

Key note sprekers tijdens deze masterclass zijn Judith Wintgens en Anouk Cordang. Daarnaast bespreekt Peter Maessen als gastspreker nieuwe inzichten over medezeggenschap bij Envida.

Eén van de medezeggenschapsvraagstukken bij Envida betrof de vraag hoe organisch veranderen –als alternatief voor de klassieke veranderaanpak– zich verhoudt tot de Wet op de Ondernemingsraden. De toekomstige omgevingsfactoren blijken vaak slecht te voorspellen. Ook de wijze waarop de organisatie op veranderingen dient te reageren is daardoor moeilijk te voorspellen. Veranderingen vormen veelal een continuüm en er is geen sprake is van een eenduidig verandermoment. Voor die situaties is de klassieke veranderaanpak niet geschikt en is organisch veranderen een goed alternatief. Bij de start van de organische veranderreis is vaak nog niet bekend hoe de uiteindelijke situatie er precies uit komt te zien. Die situatie kan gedurende ‘de reis’ als gevolg van bevindingen bovendien nog tussentijds worden bijgesteld. Wet en regelgeving kennen geen specifieke regels met betrekking tot een organisch veranderproces. Bij Envida hebben raad van bestuur en ondernemingsraad hierover afspraken met elkaar gemaakt in een convenant, dat als subtitel heeft meegekregen ‘Een reisverzekering vooraf biedt zekerheid voor onderweg”.

 

Over de organisatie
In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseert Bestuurderscentrum nu ook masterclasses voor bestuurders én toezichthouders.

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association of MBAs). De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

 

Over de sprekers

Anouk Cordang
Anouk CordangAnouk is arbeidsrechtspecialist en mediator. Zij begeleidt en adviseert bedrijven en instellingen onder meer met reorganisaties, ontslagzaken, vraagstukken rondom arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheidswetgeving. Een bijzondere aandacht gaat uit naar de semipublieke sector en de daarin vaker voorkomende complexe medezeggenschapsvraagstukken. Zij is bestuurslid bij VAAN (Vereniging arbeidsrechtadvocaten Nederland) en spreekt regelmatig op congressen en (inhouse) bijeenkomsten. Zij maakt deel uit van het Team Zorg van Boels Zanders. Binnen het Team worden veel vraagstukken multidisciplinair behandeld.

 

 

Judith Wintgens
Judith is partner bij Boels Zanders en ondernemingsrechtspecialist waarbij zij zich in het bijzonder richt op de semipublieke sector. Zij leidt het Team Zorg van Boels Zanders en maakt tevens onderdeel uit van het Team Onderwijs. Zij begeleidt en adviseert inzake overnames, fusies, joint ventures en andere samenwerkingsvormen. Daarbij adviseert zij over complexe governance en medezeggenschapsvraagstukken, corporate structures, kwaliteitszorg en compliance. Zij is tevens verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Maastricht waar zij colleges verzorgt over governance in de zorg en in het onderwijs. Daarnaast publiceert Judith ook regelmatig in vakbladen.

 

Peter Maessen

Peter Maessen is als senior beleidsadviseur werkzaam bij Envida, zorgaanbieder voor ouderen in Maastricht en het Heuvelland. Van origine arbeidsjurist houdt hij zich thans bezig met alle facetten van het HR vak. Hij beschouwt de combinatie van het (repressief) oplossen van arbeidsjuridische problematiek en het vorm geven aan (preventief) HR beleid  gericht op een positieve ontwikkeling van medewerkers, als een uitermate fascinerend en uitdagend werkveld. In de hoedanigheid van contactpersoon tussen raad van bestuur en ondernemingsraad van Envida houdt hij zich tevens bezig met interessante medezeggenschapsvraagstukken.

 

Doelgroep
Directeuren, secretarissen, bestuurders en toezichthouders uit verschillende delen van de (semi-) publieke sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

 

Kosten
De kosten bedragen € 425,-. BTW is niet van toepassing.
Na het bijwonen van de bijeenkomst ontvangt u van de Universiteit van Maastricht een certificaat van deelname.Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.nl is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. Het lidmaatschap kost 79 euro (exclusief btw) per jaar. Door u in te schrijven op deze bijeenkomst, wordt u automatisch lid van Bestuurderscentrum en ontvangt u hiervoor een factuur.

 

PE-Punten
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 3 PE-Punten.
Na het volgen van 6 masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Als u zich in het voorjaar 2021 in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses voor toezichthouders en bestuurders gelden de volgende kortingstarieven: 2 masterclasses € 800-, 3 masterclasses € 1.125,- en 4 masterclasses € 1.400,-.  Inschrijven bijeenkomst

  Voornaam*
  Tussenvoegsel
  Achternaam*
  Geslacht* ManVrouw
  Functie*
  E-mail*
  E-mail t.b.v. factuur*
  Telefoon*
  Organisatie*
  Provincie *
  Opmerkingen

  Voorwaarden

  Ik ga akkoord met de prijs van euro 425,-. BTW is niet van toepassing en inclusief certificaat*
  Ik heb de Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten gelezen en ga ermee akkoord.*
  Ik heb het Privacystatement gelezen en ga ermee akkoord.*

  De Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten en het Privacystatement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link drukt, opent er een nieuwe pagina met de voorwaarden die u rustig kunt lezen, terwijl dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  * Verplichte velden
  Geef nog even deze code in : captcha