Arcade is een professionele woningcorporatie en heeft bezit in de kernen Ter Heijde,
Monster, ’s-Gravenzande, Heenweg, Poeldijk, Naaldwijk en De Lier in de gemeente Westland en is tevens actief in de stad Den Haag. In totaal bezit de organisatie circa 8.730 verhuureenheden zoals eengezinswoningen, appartementen en bedrijfsruimtes. Daarnaast hebben wij een ontwikkelportefeuille van 1.300 woningen. De focus ligt op het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen.

Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersvereniging
Vanwege het bereiken van het einde van de zittingsperiode en het niet meer herkiesbaar zijn van een commissaris, is binnen de raad een vacature ontstaan. In deze veelzijdige en zeer interessante functie bent u mede het proactieve bestuurlijke geweten van Arcade.

Voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen is kennis en ervaring primair vereist op de volgende aandachtsgebieden:
– Volkshuisvesting
– Juridisch (WO rechten)

Voor de organisatie is het van belang dat de kandidaat bij voorkeur een binding heeft met de gemeente Westland.
Uitgebreide informatie treft u aan in het bijgevoegde profiel.

De selectieprocedure
De procedure wordt begeleid door Christel Reinders van QuiEs Executive Search. Kandidaten kunnen reageren tot uiterlijk 17 december 2019. In week 51 worden de sollicitanten geïnformeerd over de voortgang. De eerste oriënterende gesprekken vinden plaats in de weken 2 tot en met 4 van 2020. Deze gesprekken vinden plaats in de omgeving van Haarlem.

Interesse
Uw reactie ontvangen wij graag voor 17 december 2019, via c.reinders@estoquies.nl onder vermelding van ‘sollicitatie Lid RvC Arcade Wonen HV’.