arsmusicaArs Musica is op zoek naar een ad interim-voorzitter. Deze functie is in eerste instantie voor de periode tot en met september 2018. We zoeken een bij de stichting betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en ondersteuners, verder vorm wil geven aan de ambities en toekomst van Ars Musica.

Ars Musica is een centrum voor klassieke muziek en beoogt een podium te bieden aan getalenteerde musici. Een van de hoofddoelen is het aanbieden van muzikale schatten uit de klassieke (kerk)muziek.

Onder de vlag van Ars Musica vallen diverse ensembles die onder leiding staan van Marjon van der Linden, Arjen Uitbeijerse en artistiek leider Patrick van der Linden.

Ars Musica maakt programma’s die verbindingen maken tussen oude genieën als Bach en Beethoven en nieuwe tijdperken. Deze samenhang kenmerkt de programmering die Ars Musica voorstaat.

Een tweede belangrijk speerpunt op artistiek vlak is educatie aan kinderen en volwassenen. Er zijn dan ook voorstellingen geschreven ten behoeve van muziekonderwijs aan basisscholen en middelbare scholen.

Ars Musica draagt muzikale schatten over vanuit liefde, passie en overtuiging van generatie op generatie.

Vanuit deze missie geven we vorm aan ons beleid en onze doelstellingen.

Onze nieuwe voorzitter:

 • herkent zich in deze missie
 • heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
 • is communicatief vaardig
 • heeft het vermogen mensen en partijen te verbinden
 • is analytisch sterk
 • is besluitvaardig en doortastend
 • heeft een eigen netwerk van bedrijven/organisaties/instellingen
 • heeft het vermogen te delegeren
 • voelt zich thuis binnen de christelijke identiteit van Ars Musica
 • hoeft geen verstand te hebben van klassieke muziek, maar heeft hier wel feeling mee

 

Hij/zij:

 • vertegenwoordigt Ars Musica actief, zowel intern als extern
 • is voorzitter van de bestuursvergaderingen
 • bewaakt de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen
 • heeft periodiek contact met de zakelijk leider, artistieke staf, Raad van Toezicht en het ondernemersnetwerk
 • stelt zich op de hoogte van lopende zaken, signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid
 • bepaalt in nauwe samenwerking met de overige bestuursleden en met de ondersteunende zakelijke en artistieke staf het beleid van Ars Musica


Inschatting tijdsbesteding

Ars Musica ziet 2018 als jaar waarin het naar een andere organisatiestructuur gaat. De tijdsbesteding zal naar verwachting gemiddeld 4 uur per week bedragen.
Wat biedt Ars Musica?

 • Een inspirerende muzikale en culturele omgeving om als vrijwilliger in actief te zijn
 • Een rijk netwerk aan culturele instellingen en bedrijven
 • Een maximale vrijwilligersvergoeding
 • Een werkomgeving met een enorm potentieel aan toekomstmogelijkheden

Interesse? Neem contact op met de secretaris, Nelleke van der Sluijs (06-17656173) of de penningmeester Albert Jan van Ginkel (06-12935992)

www.arsmusica.nl