Profiel Leden Raad van Toezicht (v/m/x)

Atria te Amsterdam zoekt voor 2020/2021 drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht (RvT) om in fases drie zittende leden te vervangen. De Raad van Toezicht (RvT) onder leiding van de Voorzitter, is gezamenlijk verantwoordelijk voor toezicht op doelrealisatie van het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

 

 

Daarnaast beschikt een lid van de Raad over onderstaande kenmerken:

 • Heeft affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling;
 • Heeft in voldoende mate tijd en energie te besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;
 • Heeft een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel;
 • Kan sparringpartner zijn voor bestuur/directie;
 • Mag jong zijn;
 • Is iemand die ‘outspoken’ is, een ander geluid kan laten horen.

Taken en resultaten:

Naast de reguliere taken van elk lid van de Raad van Toezicht, zoals beschreven in de Governance Code Cultuur heeft een lid van de Raad van Toezicht de volgende specifieke taken:

 • Kan onafhankelijk en kritisch bijdragen aan de besluitvorming.
 • Is een adequate en kritisch constructieve gesprekspartner voor wat betreft bedrijfsvoering en sturing van een complexe organisatie.
 • Beschikt over bestuurlijk inzicht en heeft adequaat zicht op de (financiële) doorwerking van strategisch beleid, de gevolgen van externe ontwikkelingen en daarbij behorende verantwoording en (financiële) verslaglegging.

Gewenste competenties:

 • Vindt evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Heeft integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Weet beoordelen en controleren te combineren met adviseren en stimuleren;
 • Heeft inzicht in en een visie op de maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkgebied van het Kennisinstituut.
 • Is maatschappelijk betrokken, ondernemend en innovatief.
 • Is een verbindende persoonlijkheid die goed in een team kan functioneren.
 • Weet heteigen netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het management en de stichting.

Atria streeft naar diversiteit en inclusiviteit en moedigt daarom kandidaten met verschillende achtergronden aan om te solliciteren. De RvT zet zich ervoor in dat iedereen zich welkom voelt.

De honorering

Het honorarium van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op 2.000 euro per jaar plus reiskostenvergoeding. De Raad van Toezicht vergadert 4 keer per jaar. Daarnaast zijn er tevens aanvullende vergaderingen vanuit de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De verdeling van de portefeuilles, behoudens die van voorzitter, wordt binnen de nieuwe samenstelling herverdeeld.

De procedure

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV en motivatie mailen aan Emma Harjadi Herman via solliciteren@atria.nl, onder vermelding van “Vacature Raad van Toezicht Atria”.

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met met Leah ter Horst, HR manager Atria (l.terhorst@atria.nl).

We zien je reactie graag uiterlijk 8 maart 2020 tegemoet.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Naar Masterclass: Governance in Cultuur

GERELATEERD NIEUWS
MASTERCLASS: GOVERNANCE IN CULTUUR.

Rabobank Tilburg
26-03-2020 ; 13.30 uur – 17.00 uur
—-

Net als in andere sectoren worden aan de governance van de culturele sector steeds hogere eisen gesteld. Er moet voldaan worden aan de governancecode, bestuurders en toezichthouders moeten professionaliseren, incidentele missers zijn voor politiek en pers aanleiding om de hele sector als ‘slecht’ af te schilderen. Cultuur wordt steeds meer als een markt van vraag en aanbod gezien, terwijl anderzijds kunstenaars hun professionele speelruimte claimen.

Hoe kunnen toezichthouders en bestuurders van culturele organisaties in dit ingewikkelde krachtenveld opereren? Wat wordt van hen verwacht? Wat is professioneel toezicht, hoe doe je dat en wat heb je daarvoor nodig? Hoe vervult de RvT/RvC zijn werkgeversrol? Wat is integraal toezicht? Hoe houden de toezichthouders hun eigen professionaliteit en kwaliteit en die van de bestuurders op peil? Hoe zwaar moet je tillen aan risico’s en aansprakelijkheid? Hoe bestuur je een professionele organisatie in een publiek kader en hoe houd je daar toezicht op? Wat is de eigen governance cultuur van de organisatie? Hoe maak je die zichtbaar en hoe bespreek je die? Deze en andere vragen komen tijdens de Masterclass interactief aan de orde.
Masterclasses, bestuurders, toezichthouders, medezeggenschap
Naar Masterclass: Governance in Cultuur