AVG privacywetgeving beroepsorganisaties brancheverenigingenDe Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onderzoek gestart naar de naleving van de AVG in de private sector. In een zowel qua omvang als inhoud zeer beperkte steekproef probeert de AP na te gaan of de private sector de AVG serieus neemt. In 30 grote organisaties in 10 sectoren (industrie en metaal, waterleidingbedrijf, bouw, handel, horeca, reisorganisatie, communicatie, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening en zorg) controleert de AP of zij het verplichte register van verwerkingsactiviteiten bijhouden en zo ja, of dat de juiste informatie bevat.

De kans dat uw organisatie één van deze 30 is, is natuurlijk erg klein. Dat betekent niet dat het voor u niet interessant is. De AVG zegt namelijk niet zoveel over hoe (gedetailleerd) dat verwerkingsregister precies zou moeten zijn. Het onderzoek gaat daar waarschijnlijk meer duidelijkheid over geven en dat is belangrijke informatie voor iedere organisatie.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Mocht u denken: “Verwerkingsregister? Moet ik daar ook iets mee?” neem dan contact op met het privacyteam van Valegis Advocaten.

Artikel van de AP met betrekking tot het onderzoek leest u hier