Veel Nederlandse bedrijven voldoen minder dan twee weken voor de deadline nog niet aan de nieuwe Europese privacyregels. Veelal is achterstallig onderhoud de reden dat de deadline niet gehaald gaat worden.

Dat meldt Trouw zaterdagochtend.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei in werking, maar uit recente peilingen van diverse organisaties blijkt dat bedrijven in Nederland die deadline niet gaan halen.

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland erkennen dat zowel grote als kleine bedrijven minder dan twee weken voor de deadline nog niet klaar zijn voor de nieuwe wetgeving, mede omdat de huidige wet niet goed wordt nageleefd.

Organisaties zijn vanaf 25 mei verplicht om precies te documenteren welke privégegevens van wie ze in bezit hebben, hoelang ze die bewaren en wat ze er mee doen. Ook hebben mensen meer mogelijkheden om data te laten verwijderen en is voor sommige ondernemingen een speciale privacyfunctionaris verplicht.

Vanaf 25 mei kan de Autoriteit Persoonsgegevens bij een overtreding van de nieuwe wetgeving forse boetes uitdelen die kunnen oplopen tot miljoenen euro’s.

Datum: 12 mei 2018
Bron: NU.nl


Gerelateerd nieuws

valegisSamen met Valegis Advocaten organiseerde wij vele bijeenkomsten over de Privacywetgeving. In totaal 10! In het kader van de privacywetgeving schreven zij een reeks blogs over de nieuwe privacywetgeving. Informatie die u mogelijk nog kunt gebruiken om uw organisatie privacyproof te maken!

10. PRIVACY & BIG DATA: GROOT POTENTIEEL OF GROOT RISICO?

09. PRIVACY BY DESIGN EN PRIVACY BY DEFAULT; WAT HEBT U ERAAN?

08. DE 8 RECHTEN VAN BETROKKENEN ONDER DE AVG: DOOS VAN PANDORA?

07. HET REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN; NOODZAAK ÉN NUT

06. DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS EN DE BOETEBEVOEGDHEID

05 DE GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING (DPIA) IN DE PRAKTIJK

04. DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING; ROL, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

03. DE VERWERKERSOVEREENKOMST: WIE, WAT EN HOE?

02. DE MELDPLICHT DATALEKKEN: WANNEER WEL EN NIET MELDEN?

01. STAPPENPLAN AVG: WAT TE DOEN ALS U NU NOG MOET BEGINNEN?