Bedrijven slagen er niet in om het streefcijfer van 30% m/v in de top op eigen kracht te realiseren. Het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen neemt daarvoor te weinig toe. Dit staat in de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 die werd uitgevoerd op verzoek van minister Ingrid van Engelshoven van OCW om het streefcijfer uit de Wet bestuur en toezicht te monitoren.

In de link treft u de Bedrijvenmonitor Topvrouwen aan en tevens een Kamerbrief over het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven waarin Minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer informeert over de voortgang van het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven.

 

———–

Bron: Rijksoverheid
Publicatiedatum: 6 maart 2018