reputatieVertel me een verhaal over wie je bent. En zie wie ik ben in de verhalen die ik leef. En samen zullen we ons herinneren dat ieder van ons altijd een keuze heeft.

Door Raymond GoddingStorryteller voor Bestuurderscentrum.

In deze bijdrage wil ik enkele trends bespreken die relevant zijn voor bestuurders. Welke keuzes maak je in een disruptieve wereld en een complex speelveld van belangengroepen? Welke ontwikkelingen gaan onherroepelijk een rol spelen en hoe kun je daar adequaat op inspelen? En last but not least, wat betekent dat dan voor je communicatiebeleid? Mijn stelling is dat organisaties op de lange termijn alleen levensvatbaar blijven als er op alle niveaus voelbaar vertrouwen is. Vertrouwen is de basis voor elke relatie en voorwaarde voor wederzijds groeien. In mijn optiek is het bovendien een werkwoord, dus zul je er continu aan moeten werken om het te geven en te verdienen. Naar binnen en naar buiten toe. Een organisatiecultuur gestoeld op vertrouwen en waardering is een ideale voedingsbodem om impactte realiseren en daadwerkelijk het verschil te maken voor degenen voor wie je je dagelijks inzet. Als je weet welke ontwikkelingen aandacht vragen, kun je vervolgens bepalen op welke manier je daar als organisatie op wil inspelen.


Enkele trends op een rij

Trend 1: Gedeelde waarde creëren
Voor het bestaansrecht van organisaties is het creëren van gemeenschappelijke waarde met en voor anderen in toenemende mate van belang. Dit gaat een stap verder dan ‘corporate social responsibility’. Het gaat erom dat organisaties zodanig waarde creëren dat dit ook voordelen voor anderen oplevert. Dat wil zeggen in gezamenlijkheid en gekenmerkt door wederkerigheid. Gedeelde waarde is daarmee ‘licence to operate’.

Trend 2: Direct inspelen op verwachtingen
De ontwikkeling van technologie biedt exponentieel veel manieren voor organisaties om in te spelen op individuele behoeftes en gedrag. Steeds meer organisaties laten zien dat dit ook kan en dat zet de verwachtingen van medewerkers, klanten en andere belangengroepen op scherp. Je zult continubij de tijd moeten zijn.

Trend 3: Verbeelden en beleven
De impact van communicatie is in toenemende mate afhankelijk van verbeelding en beleving. Informatie wordt gesprek. Tekst wordt verhaal, foto, video, animatie, infographic en zelfs virtualof  augmented reality. Met de toename van beschikbare prikkels is het steeds belangrijker om je impact op creatieve wijze te vergroten. Communicatie gebaseerd op meerdere zintuigen biedt nieuwe mogelijkheden.

Trend 4: Van netwerk naar ‘community’
Netwerken worden steeds meer gestoeld op groepen gelijkgestemden en ontwikkelen zich steeds vaker tot communities. Deze communities kenmerken zich vaak door gedeelde overtuigingenen hebben een onzichtbare groepsdynamiek voor de buitenwereld. Organisaties die diensten of producten aanbieden, staan voor de uitdaging om aansluiting te zoeken bij deze communities of om zelf communities te ontwikkelen.

Trend 5: Non stop reputatiemanagement
Als bestuurder dien je te allen tijde op de hoogte te zijn van wat er over de organisatie wordt gezegd,  zowel online als offline en door meerdere belangengroepen. Daarbij dien je niet alleen de inzichten voor lief  te nemen, maar er ook daadwerkelijk strategisch op te acteren. Hoe denken mensen over de visie en missie? Wat waarderen ze het meest, wat het minst en waarom is dat het geval?

Trend 6: In gesprek blijven
Medewerkers en klanten willen graag gezien, gehoord en begrepen worden. In een digitale wereld waarin echt contact steeds schaarser wordt, is dat een cruciale behoefte waar je niet aan voorbij kunt gaan. Mensen verwachten nabijheid en benaderbaarheid en persoonlijke aandacht. Het gaat er steeds meer om in gesprek te blijven, vragen te stellen en te luisteren naar wat er leeft. Op deze manier werk je bovendien het meest tastbaar aan het versterken van vertrouwen.

Vertel jezelf
Gelet op bovenstaande trends* pleit ik ervoor om niet langer te blijven vasthouden aan conventionele beleidsplannen en jaarverslagen, maar om te kiezen voor een verhalende aanpak. Om te beginnen is het goed om de uiteenzetting van waarden, missie en visie te vertalen naar een gedragen corporate story, waarin het wezen en de bedoeling van de organisatie op een aansprekende en beeldende manier wordt verteld. In het organisatieverhaal laat  je zien waar je voor staat en waar je voor gaat, bied je beleving en betekenis bij waarden en illustreer je goed werkgeverschap, innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Verhalen van hoop en vertrouwen
Het organisatieverhaal kent verschillende uitvoeringsvormen en kan onder andere worden geschreven als een ontstaansverhaal, een karakterschets, een toekomstscenario, een manifest of een combinatie hiervan. Het organisatieverhaal is persoonlijk, beeldend en appellerend en biedt daarmee concrete handvatten om te besturen met vertrouwen. Het verhaal is niet statisch, maar nodigt uit tot een voortdurende dialoog met eigen medewerkers en externe doelgroepen. Wanneer het verhaal ook intern wordt verankerd blijft het niet alleen bij ‘zeggen wat we doen’, maar ‘doen we ook wat we zeggen’.

*Genoemde trends zijn gedeeltelijk ontleend aan het trendoverzicht van Logeion 2018-2019


Over Raymond Godding?

Raymond Godding reputatie verenigingenRaymond Godding is verhalenmaker, communicatie-adviseur en procesbegeleider. Hij helpt organisaties om hun identiteit en ambities betekenisvol te maken en gewenste ontwikkeling in gang te zetten. Door middel van storytelling- en dialoogmethodieken worden waarden en kwaliteiten tastbaar, ervaren mensen hun gezamenlijke kracht en voelen ze verbinding en beleving bij de gewenste werkelijkheid. Hij schreef de publicatie: ‘Organiseren met zin, waardenvolle verhalen’.

Raymond neemt u op 20 juni mee naar een organisatieverhaal dat u kunt vertellen binnen uw vereniging. Uw verhaal is persoonlijk, beeldend en appellerend en biedt daarmee concrete handvatten om te besturen met vertrouwen.

______

Bent u er ook bij? >>> 

bijeenkomst bestuurders vereniging reputatie storytelling