AVG bijeenkomst Valegis advocaten LejeuneOp 15 februari was Lejeune voor de eerste maal gastheer van het Bestuurderscentrum.nl. In aanwezigheid van zo’n twintigtal bestuurders en professionals uit het verenigingswezen gingen Carolien Brederije en Daphne Jerphanion van het nabij gevestigde Valegis Advocaten in op de vele aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels afgekort als GDPR). Hoewel de AVG een Europese bestendiging is van bestaande regelgeving, geldt de datum van inwerkingtreding 25 mei a.s. als belangrijk ijkpunt voor veel organisaties om hun compliance op orde te hebben.

Het was alweer de 8e bijeenkomst van het Bestuurderscentrum over dit onderwerp waarvan meer dan helft onder leiding van Valegis. Als knooppunt van (rechts)personen hebben verenigingen veel te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Tijdens de sessie werden deelnemers niet alleen getraind in de belangrijkste do’s and dont’s, ook was er veel uitwisseling van kennis en ervaring en was er ruimte voor het legaal uitwisselen van persoonsgegevens tijdens de netwerkborrel.

De bijeenkomst zal op 28 maart a.s. worden herhaald. Later dit jaar, op dinsdag 24 april en donderdag 11 oktober, zal Lejeune opnieuw gastheer zijn van de leden van het Bestuurderscentrum. Thema’s dan zullen zijn ”De rolwisseling bestuurder-ondernemer-manager: ‘driekoppig monster of perfect match?’ (april) en “Internationalisering: (be-)sturen tussen Brussel en Brexit” (oktober).

 

Gepubliceerd op 21 februari 2018.
____

lejeune bestuurders verenigingen avi Lejeune Association Management is een verenigingsmanagementbureau -gevestigd in Den Haag-, dat zich richt op de professionele ondersteuning van kleine en middelgrote branche- en beroepsorganisaties, zowel nationaal als Europees.

Lejeune bewijst zijn waarde op verschillende manieren. Heel praktisch door professionele secretariaatsdiensten waarmee u een stevige basis legt voor het goed functioneren van de vereniging. Daarnaast bieden ze een scala aan ondersteunende advies- en projectdiensten die uw vereniging helpen te ontwikkelen, te professionaliseren en te vernieuwen. En daarmee voortdurend te werken aan het vergroten van de toegevoegde waarde voor de leden. ‘Full service’ dan wel op projectbasis.

Meer informatie via > lejeune.nl