Als bestuurder van een vermogensfonds zet u uw kennis en maatschappelijke betrokkenheid in om bij te dragen aan het doel waarvoor het vermogensfonds ooit is opgericht. Er komt veel op u af: ‘good governance’, wel of geen ANBI-status, de roep om transparantie en een steeds complexer wordende wet- en regelgeving. Is het bestuur op orde? Is er een goed doordacht beleidsplan?

Good governance’, wel of geen ANBI-status, de roep om transparantie en een steeds complexer wordende wet- en regelgeving. Als bestuurder van een maatschappelijke instelling komt er veel op u af. Is het bestuur op orde? Bent u niet ‘nodeloos vermogen aan het oppotten’? Is er een goed doordacht beleidsplan?

 

Bestuurdersbox.
U leest meer over dit soort onderwerpen in de Bestuurdersbox, die bestaat uit 8 verschillende gidsen. De Bestuurdersgidsen bieden u alle inspiratie en hulp om uw bestuurstaken goed in te vullen.

_______

Meer over

ABN AMRO MeesPierson l Instituten & Charitas

ABN AMRO MeesPierson is de enige private bank van Nederland die werkt met gespecialiseerde teams die zich exclusief richten op de segmenten vermogensfondsen, religieuze instellingen, fondsenwervende instellingen en branche- of belangenorganisaties. De relatiemanagers en specialisten van Instituten & Charitas begrijpen uw wereld en de passie waarmee u zich inzet voor een betere wereld. Zo helpen zij u om uw vermogen te beheren en staan zij u bij met waardevol advies. Met de expertise van ABN AMRO MeesPierson, het omvangrijke netwerk van onze specialisten en onze producten en diensten heeft u de middelen om uw maatschappelijke doelen te verwezenlijken binnen handbereik.

Bij Instituten & Charitas kan uw stichting of maatschappelijke belangenorganisatie rekenen op uitgebreide kennis en ondersteuning.

  • Een betrokken en deskundig team
  • Waardevol vermogensadvies
  • Diepgaande kennis van bestuurlijke thema’s
  • Toegang tot een waardevol netwerk
  • Een maatschappelijk betrokken bank die bijdraagt aan een betere wereld

Lees meer >>