Bestuurderscentrum, CRKBO, cerfificering, opleidingen, bestuur, toezicht