Lejeune bijeenkomst-bestuurder branchevereniging manager ondernemer driekoppig monster matchOp 24 april was het Bestuurderscentrum voor de derde keer te gast bij Lejeune. Ditmaal was het thema ‘De ondernemer/manager/bestuurder: driekoppig monster of perfect match?’. Met als co-hosts Paul de Ruijter (De Ruijter Strategie) en Jules Lejeune namens de gastheer werd ingegaan op de 3 meest gangbare archetypen bestuurders in brancheverenigingen.

Aan de hand hiervan en het ‘leadership pipeline’ model van Steven Drotter e.a. werd gediscussieerd over onderwerpen die ook bestuurders bij andere verenigingstypen aangaan, zoals:

  • De ‘trilemma’s’ die spelen bij het vinden van de juiste balans tussen de drie ‘petten’;
  • De dynamische omstandigheden die van invloed zijn op de rolverdeling binnen besturen (rolvastheid versus rolwisseling);
  • De rol van het professionele secretariaat bij het verbinden van de drie rollen;
  • De hiërarchische, ‘verticale’ benadering van leiderschapsontwikkeling bij bedrijven versus de netwerkgerichte, ‘horizontale’ omstandigheden binnen vrijwilligersorganisaties;
  • Het verzoenen van informele relaties en formele regels binnen verenigingen (‘perfect matches’ versus het creëren van ‘monsters’);

Het streven is om op basis van de uitkomsten van de discussie te komen tot een lijst met tips en trucs om te komen tot een goed functionerende pijplijn van ‘collectief leiderschap’. Wordt vervolgd!

 


Wie is Lejeune Association Management?

lejeune bestuurders verenigingen avi

Lejeune Association Management is een verenigingsmanagementbureau, dat zich richt op de professionele ondersteuning van kleine en middelgrote branche- en beroepsorganisaties, zowel nationaal als Europees.

Lejeune bewijst zijn waarde op verschillende manieren. Heel praktisch door professionele secretariaatsdiensten waarmee u een stevige basis legt voor het goed functioneren van de vereniging. Daarnaast bieden ze een scala aan ondersteunende advies- en projectdiensten die uw vereniging helpen te ontwikkelen, te professionaliseren en te vernieuwen. En daarmee voortdurend te werken aan het vergroten van de toegevoegde waarde voor de leden. ‘Full service’ dan wel op projectbasis.