bibliotheek lek ijsselWegens einde termijn van een Lid van de Raad van Toezicht zoeken wij een 

Lid van de Raad van Toezicht
klankbord, actief, betrokken

 

 

De Bibliotheek Lek & IJssel (BLIJ) is een ambitieuze bibliotheekorganisatie met vestigingen in Houten, IJsselstein en Vijfheerenlanden die midden in de maatschappij staat. Een maatschappij die een transitie ondergaat en waarin vele veranderingen plaatsvinden. In die veranderende maatschappij is het (begrijpend) leren lezen en schrijven belangrijker dan ooit. Want zonder die vaardigheden kun je niet deelnemen aan de wereld van nu. 

We nemen een maatschappelijke rol op en ontwikkelen ons tegelijkertijd tot een ontmoetingsplek. We werken nauw samen met gemeenten, welzijnsinstellingen, zorginstellingen en onderwijs. BLIJ zorgt voor persoonlijke ontwikkeling, informatie en ontspanning zodat inwoners bewust, kritisch en actief kunnen deelnemen aan de (digitale) maatschappij. 

We bieden programma’s om taalvaardigheid en digitale vaardigheid te ontwikkelen. In het bijzonder richten wij ons op kinderen en jongeren tot 12 jaar en op doelgroepen ouder dan 12 jaar met een specifieke hulpvraag op het gebied van basisvaardigheden, informatievaardigheden en digitale vaardigheden. Denk daarbij aan laagtaal- vaardigen (zowel van Nederlandse als niet-Nederlandse herkomst), digibeten en mensen met een beperking (denk hierbij aan mensen met dyslexie, of ouderen met dementie). En we bieden een uitgebreide collectie om uit te lenen. 

De Bibliotheek Lek & IJssel kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. 

De rol
De wereld rondom de bibliotheek verandert snel. In de komende jaren liggen er veel mogelijkheden en kansen in de verbreding van onze dienstverlening, samenwerkingen met partners binnen en buiten het maatschappelijke en culturele domein, in uitbreiding van ons werkgebied. Van de leden van de Raad van Toezicht verwachten wij behalve de wettelijk omschreven toezichtrol ook, dat zij vanuit hun specialisme sparringpartner zijn van de directeur-bestuurder en dat zij waar mogelijk proactief de belangen van BLIJ in de regio behartigen en de positieve beeldvorming vergroten. 

Door uw inspanningen realiseert u een professioneel werkende Raad van Toezicht die samen met de directeur- bestuurder werkt aan een succesvolle toekomstvisie van de bibliotheek. Schaalvergroting, verbreding, allianties en efficiencyslagen zijn noodzakelijk om dit doel te bereiken. 

Het profiel
Voor de Raad van Toezicht als geheel geldt dat bestuurlijke kennis en/of ervaring als adviseur of leidinggevende in complexe organisaties op strategisch niveau het uitgangspunt is. Leden zijn cultureel-maatschappelijk betrokken en beschikken over een relevant netwerk. 

In verband met einde termijn van een van onze vrouwelijke RvT-leden, zoeken wij een nieuw lid van de Raad van Toezicht die zich herkent in het volgende: verbonden met de doelgroep jongeren, bekend met maatschappelijke ontwikkelingen in de regio, woonachtig of werkzaam in de gemeente Vijfheerenlanden en u hebt bijvoorbeeld een achtergrond in onderwijs, zorg of welzijn. U bent positief kritisch met een onafhankelijke geest. 

Het aanbod
Een interessante toezichthoudende rol bij een moderne bibliotheekorganisatie die aan de weg timmert. De mogelijkheid om bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke opgaven. De kans om de organisatie verder te ontwikkelen met innovatieve en creatieve concepten. En samen te werken met betrokken en enthousiaste mensen. 

Wij bieden een vrijwilligersvergoeding als compensatie voor de verrichte werkzaamheden. 

Reageren?
U kunt telefonische informatie inwinnen bij de voorzitter van de RvT, dhr. J. van Loon op 06-511852 20 of hem per email bereiken op info@vlmc.nl.
Email uw motivatiebrief en CV, onder vermelding van RvT 2019-50, vóór 21 oktober 2019 naar sjieuwkepitstra@bibliotheeklekijssel.nl Zie ook www.bibliotheeklekijssel.nl.