orientatiecursus, toezicht, houden,Heeft u interesse in een toezichthoudende functie en zoekt u ter oriëntatie extra informatie?

Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u in een middag wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten. Toezicht houden is boeiend in vele opzichten, maar u moet wel weten waar u aan begint!

De inhoud van deze bijeenkomst is gebaseerd op de vier kerntaken van een toezichthouder:

  • het houden van toezicht op de algemene gang van zaken
  • het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB
  • het geven van advies
  • het uitoefenen van de werkgeversrol over de bestuurders

Diverse aspecten komen aan bod zoals ethische dilemma’s, integriteit, financieel en strategisch toezicht houden, risicomanagement, bestuurdersaansprakelijkheid, governancecodes, boardroomdynamiek en de ontwikkelingen in het toezicht houden. Kortom: alle aspecten van het krachtenveld waarin u acteert!

 

Met onze Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders zijn we actief in de Provincies Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland. Met deze Bijeenkomst: Oriéntatie in Toezicht houden gaan we een noordelijke stap maken en wel in de Provincie Drenthe.