De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

 

Voor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?
De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  1. individuele mkb-ondernemingen,
  2. samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
  3. de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vanaf 2 maart 2020 kunnen deze partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

 

Op 14 april organiseert Bestuurderscentrum een bijeenkomst over collectief ontwikkelen en de SLIM-regeling voor bestuurders en toezichthouders van samenwerkingsverbanden, stichtingen, beroepsverenigingen en brancheorganisaties.

Op basis van jarenlange ervaring met mens- en organisatieontwikkeling resp. subsidieregelingen hebben Marjolein Hins en Robert van Dijk vandaag voor ons hun krachten gebundeld. Zij gaan u meenemen op een reis die u voert langs de diverse mogelijkheden die uw organisatie heeft om zich wijzer te ontwikkelen, de vaardigheden die dat vraagt en de voordelen die het oplevert. Dit alles om aansluiting te kunnen houden als toezichthouder en/of bestuurder bij de maatschappelijke ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en mens- en  organisatieontwikkeling zoals ingegeven door de groeistrategie van de overheid en de adviesrapporten van de WRR en Borstlap, die u ongetwijfeld voorbij heeft horen komen. De kracht van Marjolein en Robert is dat zij deze zaken graag helpen inzichtelijk en praktisch maken.

Aan het einde van de reis zullen zij specifiek intunen op de SLIM regeling, stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB ondernemingen, die vanaf dit jaar door de overheid is ingevoerd. Natuurlijk sluiten zij het geheel af met genoeg ruimte om vragen te stellen, zodat u met en van elkaar kunt leren welke mogelijkheden dit u en/of uw organisatie te bieden heeft.

NB. Aanvragen voor de SLIM-regeling staat voor samenwerkingsverbanden open van 1 april 2020  en de sluiting is op 30 juni 2020,

 

Meer informatie over deze bijkomst op 14 april treft u hier aan >>

slim regeling bestuurders verenigingen stichtingen