Bisschop Möller Stichting (BMS) zoekt

Lid Raad van Toezicht

MET AANTOONBARE RELEVANTE FINANCIËLE EXPERTISE

 

De Raad van Toezicht van de BMS is, wegens het reglementair aftreden van een van de leden, per januari 2020 op zoek naar een lid Raad van Toezicht met een financieel profiel.

Klik hier en download de pdf met vacaturebeschrijving en meer informatie.

 

De BMS is in de provincie Fryslân verantwoordelijk voor het katholiek primair onderwijs. De Stichting bestuurt en beheert 32 scholen. Ruim 6100 leerlingen volgen hier onderwijs, dat wordt verzorgd door ruim 600 betrokken leerkrachten en medewerkers.

De BMS is een actieve gemeenschap die permanent antwoorden poogt te vinden op onderwijs- en opvoedingsvraagstukken. Het College van Bestuur draagt de eindverant- woordelijkheid voor de Stichting. De komende jaren wordt gewerkt aan de realisatie van de doelen zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 en daarmee samen-hangende veranderingstrajecten.

 

Voor vragen of nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Theo Joosten, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoon 06 – 51 61 67 30.

Uw reactie kunt u tot 22 november per mail sturen naar: info@bms-onderwijs.nl