Bedrijven die moeten voldoen aan de doelstelling van tenminste 30 procent vrouwen in de raden van bestuur en van commissarissen, moet nagaan waar zij nu staan in dat streven. Dat schrijven VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan die bedrijven. ‘De voortgang baart ons grote zorgen.’

 

Tot 2020 de tijd
Voor het vierde jaar op rij blijft de groei van het aandeel vrouwen op topfuncties achter bij het streefcijfer, stellen De Boer en Van Engelshoven vast. De betrokken bedrijven hebben tot 1 januari 2020 gekregen om het streefcijfer te halen. Het kabinet maakt in het voorjaar van 2019 de balans op. Als de voortgang dan nog steeds onvoldoende is, zal het kabinet zich beraden op ‘stevige’ maatregelen.

 

Goed voor groei
De Boer en Van Engelshoven wijzen erop dat diversiteit in de top van organisaties van belang is voor een economie waar vernieuwing en creativiteit cruciaal zijn voor groei en ontwikkeling. Bedrijven moet daarvoor niet alleen naar de top kijken, maar ook naar de doorstroom vanuit de lagen daaronder. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de databank www.topvrouwen.nl, waarin inmiddels de profielen staan van meer dan 1.500 hoog gekwalificeerde vrouwen die klaar zijn voor raadsfuncties.