Hoe zorgbestuurders bouwen aan draagvlak om te besturen.

Zorgbestuurders hebben draagvlak nodig om hun werk goed te kunnen doen. De afgelopen jaren heeft het aan dit draagvlak vaak ontbroken. Daarom is een belangrijke vraag: ‘Hoe kunnen zorgbestuurders optimaal bouwen aan draagvlak, oftewel hun license to lead?’

In het onderzoek is gekeken naar bouwstenen voor draagvlak om te besturen op drie niveaus: individuele zorgbestuurders, raden van bestuur en zorgbestuurders als collectief. Naast wetenschappelijke implicaties heeft het onderzoek ook praktische implicaties. Sophie Bijloos (NVZD) doet onder meer aanbevelingen ten aanzien van de vakontwikkeling, professionalisering, de positionering en de werving van zorgbestuurders.

Zij deelt graag zes jaar onderzoek naar onder meer deze vragen met u, omdat de conclusies ook van belang zijn voor toezichthouders.

 

211-06-2019 l  Persbericht NVZD >>

U kunt haar proefschrift via onderstaande link downloaden
Proefschrift Sophie Bijloos. NVZD