Een nieuw jaar, een nieuwe Governancecode Zorg!

2023-05-16T08:54:42+02:00

De Governancecode Zorg uit 2017 is vanaf 2022 geactualiseerd: wat is er gewijzigd en wat is hetzelfde gebleven? Sinds 2010 bestaat de Zorgbrede Governancecode. In 2017 is deze vervangen door de Governancecode Zorg. 5

Een nieuw jaar, een nieuwe Governancecode Zorg!2023-05-16T08:54:42+02:00

Het Trustregister is (eindelijk) een feit!

2023-05-16T08:54:43+02:00

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel voor de invoering van het Trustregister aangenomen, zodat (ook) trusts verplicht worden de UBO’s in te schrijven. Op grond van de Europese anti-witwasrichtlijn dient iedere lidstaat, dus ook

Het Trustregister is (eindelijk) een feit!2023-05-16T08:54:43+02:00

Het UBO-register blijft van kracht!

2023-05-16T08:54:43+02:00

De stichting Privacy First heeft in hoger beroep opnieuw aan het kortste eind getrokken. In een eerder artikel hebben wij aandacht besteed aan het kort geding van de stichting Privacy First tegen de Staat

Het UBO-register blijft van kracht!2023-05-16T08:54:43+02:00

WBTR, Ondersteuning via de Juridische Helpdesk

2023-05-16T08:54:17+02:00

Helpdesk Bestuur en Toezicht Indien uw vereniging, coöperatie of stichting  juridische vragen heeft of als u als bestuurder, bestuurslid, voorzitter of toezichthouder wilt weten aan welke wettelijke verplichtingen u in het kader van de

WBTR, Ondersteuning via de Juridische Helpdesk2023-05-16T08:54:17+02:00

Wat is WBTR

2023-05-16T08:54:17+02:00

De WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Een Wet die de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen verduidelijkt en verscherpt. De memorie van antwoord werd op

Wat is WBTR2023-05-16T08:54:17+02:00

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

2023-05-16T08:54:17+02:00

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt in werking op bij koninklijk besluit. De WBTR beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)2023-05-16T08:54:17+02:00

UBO-Register? Voor wie geldt dat ook alweer?

2023-05-16T08:54:20+02:00

Vanaf 27 september 2020 is er een UBO-Register in Nederland bij de KvK. Dat betekent dat vanaf 27 september veel organisaties UBO's moeten gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke

UBO-Register? Voor wie geldt dat ook alweer?2023-05-16T08:54:20+02:00

De Autoriteit Persoonsgegevens laat haar tanden zien.

2023-05-12T08:25:53+02:00

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onderzoek gestart naar de naleving van de AVG in de private sector. In een zowel qua omvang als inhoud zeer beperkte steekproef probeert de AP na te gaan of

De Autoriteit Persoonsgegevens laat haar tanden zien.2023-05-12T08:25:53+02:00

2 van de 3 websites overtreden nieuwe privacywet.

2023-05-12T08:26:57+02:00

Twee van de drie websites (69%) overtreden de nieuwe privacywetgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar 150 sites. Veel websites plaatsen tracking cookies vóórdat bezoekers toestemming hebben gegeven of vragen die toestemming niet

2 van de 3 websites overtreden nieuwe privacywet.2023-05-12T08:26:57+02:00

Veel bedrijven voldoen nog niet aan nieuwe Europese privacywetgeving.

2023-05-12T08:27:38+02:00

Veel Nederlandse bedrijven voldoen minder dan twee weken voor de deadline nog niet aan de nieuwe Europese privacyregels. Veelal is achterstallig onderhoud de reden dat de deadline niet gehaald gaat worden. Dat meldt Trouw zaterdagochtend. De

Veel bedrijven voldoen nog niet aan nieuwe Europese privacywetgeving.2023-05-12T08:27:38+02:00

Titel

Ga naar de bovenkant