De Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor Bestuurslid-Penningmeester. Sluit 15 juni 2023

2023-05-23T09:13:13+02:00

  De Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) behandelt binnen het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg geschillen over verloskundigen, verloskundigenpraktijken en over praktijken waar (verloskundige) echo’s worden gemaakt. De Geschilleninstantie Verloskunde streeft ernaar met