WO=MEN Dutch Gender Platform zoekt leden voor haar Raad van Toezicht

WO=MEN Dutch Gender Platform is een innovatief netwerk waarin uiteenlopende ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, diaspora-organisaties en de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, OC&W en Veiligheid en Justitie samenwerken. Het Platform zet zich met succes in voor