De Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso ondernemingen (NVI) heeft na het vertrek van Jeanine van Noordenne per 1 januari 2017 een nieuwe bureaudirecteur in de persoon van Connie Maathuis. De NVI behartigt de belangen van de incassobranche en heeft 28 leden die samen jaarlijks meer dan 4.000.000 vorderingen behandelen, dit is ongeveer 70% van de markt. De incassobureaus proberen deze vorderingen in het minnelijke proces op te lossen. Door deze aanpak is het in minder dan 10% van de gevallen noodzakelijk om kostbare gerechtelijke procedures op te starten en worden problematische schulden voor een groot deel voorkomen. `Connie Maathuis sluit perfect aan bij de uitdagingen waar we als NVI de komende jaren voor staan` zegt Jan Franssen, voorzitter van de NVI.

Achtergrond

De NVI wordt aangestuurd door een bestuur bestaande uit directieleden van de aangesloten bedrijven en een onafhankelijke voorzitter in de persoon van Jan Franssen. Daarnaast is het belangrijk dat een onafhankelijke directeur de dagelijkse gang van zaken aanstuurt, bruggen bouwt en het overzicht houdt op alle lopende projecten. Connie Maathuis was vroeger (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder en eigenaar van een incassobureau; zij heeft daar een aantal jaar geleden afscheid van genomen, maar is nog altijd zeer betrokken. Het is haar overtuiging dat een sterk incassoproces in veel gevallen kan voorkomen dat een gerechtelijk traject moet worden gestart, zeker nu die gang een zeer kostbare aangelegenheid is voor zowel debiteuren als opdrachtgevers. Met haar ervaring, achtergrond en netwerk kan zij van toegevoegde waarde zijn voor de doelstelling van de NVI om het maatschappelijk belang van minnelijke incasso nog beter voor het voetlicht te krijgen.

Bron: NVIO


Geplaatst: 7 december 2016