Raad van Commissarissen

Den Haag

De organisatie

Hadoks (Haaglandse dokters) is een coöperatie die vanuit de vereniging een vertegenwoordiger wil zijn van, voor en door huisartsen in de regio Haaglanden en daarmee een betrouwbare gesprekspartner voor andere (zorg)partijen in de regio.

Het eigen bedrijf van de coöperatie biedt excellente ondersteunende dienstverlening aan huisartsen. Hadoks levert via een drietal zorginstellingen op het gebied van acute zorg, chronische zorg en praktijkondersteuning directe en indirecte patiëntenzorg. Daarnaast worden services aangeboden zoals nascholing.

Hadoks is per 1 januari 2019 gevormd uit een fusie van diverse organisaties (Smash, ELZHA, SHOP en deels HKH), heeft een adherentiegebied van circa 720.000 inwoners, werkt samen met circa 500 huisartsen, heeft een omzet van ruim 30 miljoen en een personeelsbestand van 190 medewerkers.

Goede huisartsenzorg is voor huisartsen vanzelfsprekend, stelt de patiënt centraal en is toekomstbestendig. Dit principe is ook van toepassing op alles waar Hadoks voor staat. Daarom maakt de organisatie zich sterk voor optimale (huisartsen)praktijkvoering en wil een vernieuwer zijn zodat patiënten in Haaglanden kunnen rekenen op toekomstbestendige huisartsenzorg. Dit alles in samenhang met onderwijs en wetenschap.

 

De vacature

De RvC bestaat uit vijf commissarissen. Vanwege het aanstaande vertrek van een van de leden, tevens voorzitter van de Audit Commissie, is de RvC op zoek naar een kandidaat die na benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), de RvC medio 2020 komt versterken.

In aanvulling op de karakteristieken uit het algemene profiel, is de RvC op zoek naar een ondernemende commissaris met ruime ervaring met financiën, corporate governance, accounting en risicomanagement op strategisch en tactisch niveau. Strategische ICT ervaring is een pré.

Gezocht wordt naar een commissaris die actief bijdraagt aan de positieve teamgeest en die ook qua persoonlijkheid past in de teamsamenstelling. De nieuwe commissaris brengt, net als de andere commissarissen, een uitgebreide mix van competenties, drijfveren en persoonskenmerken in en heeft de kwaliteit om de hoofdlijnen van het functioneren van de vennootschap te kunnen beoordelen. Daarnaast zijn er specifieke eisen.

Specifieke profieleisen

Expertise op financieel-economisch terrein en accountancy en ervaring als toezichthouder, bij voorkeur in de zorg in een holdingstructuur met dochterbedrijven;
Relevante kennis en ervaring op financieel administratief/accounting terrein bij zorgorganisaties of bij andere grote rechtspersonen;
Ervaring als voorzitter of lid van een audit commissie financiële zaken;
kennis van en ervaring met complexe samenwerkingsverbanden in transitie (zorg);
Een heldere visie op de moderne rol van toezichthouder bij Hadoks.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de WNT 2, Zorg, klasse III.

De procedure

Uw cv kunt u voorzien van een korte motivatie en uiterlijk 7 juni 2020 mailen naar hr@hadoks.nl onder vermelding van vacature RvC.

Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in de periode van 15-19 juni 2020.

Deze gesprekken worden gevoerd met twee leden van de RvC in bijzijn van de voorzitter van de Cliënten Advies Raad (CAR Hadoks) en met ondersteuning van de bestuurssecretaris.

De kandidaat heeft daarna nog een kennismakingsgesprek met de voorzitter van de RvC.

De door de RvC gekozen, benoembare kandidaat lid RvC, heeft kennismakingsgesprekken met de beide voorzitters van de AVA, met de voorzitter van de RvB en met de voorzitter van de OR.

De Raad van Commissarissen hoopt eind juni 2020 een voordracht voor benoeming te kunnen doen.

Voor nadere inlichtingen over de vacature, kunt u contact opnemen met Marja Appelman, lid RvC en AC. Zij is bereikbaar via haar secretariaat op telefoonnummer 06-54203693.

Voor meer informatie over de procedure of het opvragen van een uitgebreide profielschets, kunt u terecht bij Arno Hammers, senior bestuurssecretaris via ahammers@hadoks.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.