De Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven beheert één school, CSG Willem de Zwijger te Schoonhoven. De school is een streekschool voor het vmbo-t, havo en vwo in Schoonhoven met ongeveer 950 leerlingen en ongeveer 100 medewerkers.

CSG Willem de Zwijger is een school waar wij leerlingen vanuit een christelijke identiteit leren actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving zodat zij een volwaardige plek vinden in hun verdere loopbaan en de samenleving. Dit bereiken we in een veilige, passende en uitdagende schoolomgeving.

De stichting kent een bestuursstructuur die bestaat uit de volgende organen:

1.     Een rector-bestuurder die als dagelijks bestuur en werkgever fungeert.

2.     Een toezichthoudend bestuur, dat toeziet op het dagelijks besturen van de school.

 

De relatie tussen het toezichthoudend bestuur en de rector is uitgewerkt in de statuten.

Gezien de omvang van de organisatie en de gevraagde expertise op beleidsterreinen bestaat het toezichthoudend bestuur uit ten minste vijf personen. Het bestuur opereert collegiaal. Ten behoeve van de bestuursleden is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 

Vacatures

Op dit moment zijn er twee plaatsen vacant binnen het toezichthoudend bestuur. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste en bekwame bestuurders. Het geheel van competenties bij de bestuurders dient complementair aan elkaar te zijn. Daarom zoeken we specifiek naar bestuurders met deskundigheid binnen de volgende beleidsterreinen:

  • onderwijs, en met name het primair onderwijs of
  • bedrijfsleven en de koppeling met het MBO

Het gaat om onbezoldigde bestuursfuncties.

 

Voor een uitgebreide profielschets kunt u zich wenden tot het secretariaat: secretariaat@csgwillemdezwijger.nl

 

Uw sollicitatie kunt u tot 1 april 2019 sturen naar:

CSG Willem de Zwijger, t.a.v. de voorzitter van het bestuur – de heer J. Huizinga,

Postbus 119, 2870 AC Schoonhoven.

Mailen kan ook: secretariaat@csgwillemdezwijger.nl

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.