Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd. De herziene Code is tot stand gekomen op verzoek van de schragende partijen, VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext. De belangrijkste vernieuwing is het centraal stellen van lange termijn waardecreatie en de introductie van cultuur als onderdeel van goede corporate governance. Daarnaast is de Code op veel andere punten geactualiseerd.

 

De Code 2016 vindt u hier ().

Een inleiding op de Code waarin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Code 2008 worden toegelicht vindt u hier ().

Het verzoek van de schragende partijen tot herziening vindt u hier ().

Nederlandse beursvennootschappen worden geacht in 2018 te rapporteren over de naleving van de herziene Code over het boekjaar 2017. Voorwaarde hiervoor is dat de herziene Code in 2017 door het kabinet wordt verankerd in de Nederlandse wet.

 

Bron: Commissie Corporate Governance Code

Geplaatst: 9 december 2016