Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700,- naar € 1.800,-.

U kunt vrijwilligers binnen uw bestuur of Raad van Toezicht een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. In 2020 bedroeg die onbelaste vrijwilligersvergoeding nog maximaal € 1.700,- per jaar. Tot dat bedrag zijn er geen belasting en premies verschuldigd. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

Per 1 januari 2021 is dit maximale bedrag dus verhoogd naar € 1.800. Betaalt u de vrijwillige bestuurder een hogere vergoeding? Dat kan, maar dan is deze alleen onbelast als u de vergoeding betaalt om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het bestuurlijke vrijwilligerswerk.

Februari 2021