De Stichting De Hond Kan De Was Doen zet zich in om kinderen en (jong-) volwassenen met beperkingen in staat te stellen zelfredzamer te zijn en meer vrijheid te laten ervaren.

Onze stichting zamelt geld in via allerlei acties en door het aanschrijven van fondsen om zoveel mogelijk mensen een assistentiehond te kunnen bieden. Er is een grote wachtlijst. Voor veel mensen zijn wij het laatste redmiddel, omdat aanvragen regelmatig worden afgewezen door zorgverzekeraars of gemeenten (WMO). Wij leiden zelf geen honden op. Wij laten geaccrediteerde hulphondenorganisaties, volgens richtlijnen van ADEu/ADI ( Assistance Dogs International), de teamcoaching/trainingen van 1,5 jaar verzorgen. Het opleiden van een assistentiehond kost circa € 20.000,-

De stichting De Hond Kan De Was Doen heeft het CBF-keurmerk en de ANBI-status: is een landelijk Erkend Goed Doel. Stichting De Hond Kan De Was Doen neemt deel aan de NEN-CEN normcommissie Assistentiehonden om tot een standaardisering te komen in Nederland/Europa.

Ons bestuur bestaat uit vijf zeer betrokken bestuursleden, allen vrijwilligers. Er is een Raad van Advies die zorgt in overleg met bestuur voor jaarlijkse bezinning op beleid.

Gevraagde kwalificaties:

 • Je hebt ervaring in de werkzaamheden als secretaris.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en affiniteit met fondsenwerving en de activiteiten die daar bij horen.
 • Je hebt een vlotte pen: brieven en andere (beleids-)stukken schrijven namens de organisatie.
 • Proactief voorbereiden, organiseren (o.a. agenda opstellen, stukken verspreiden), verslagleggen en bewaken acties van de bestuursvergaderingen en de vergaderingen met de Raad van Advies.
 • Je hebt affiniteit met de doelstelling van de Stichting en assistentiehonden en denkt mee over de strategie van de Stichting en draagt actief bij in de verwezenlijking hiervan.
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Een inspirerende functie in een leuk team van bevlogen mensen.
 • Samenwerking met enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers.
 • Het zien van het grote effect van assistentiehonden op het leven van deelnemers.
 • Plezier in het werken aan een mooi Maatschappelijk Verantwoord Landelijk Doel!

Informatie- en Sollicitatiegegevens
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Philip Korff de Gidts, 0613487034Voorzitter
Stichting De Hond Kan De Was Doen

Bij belangstelling kunt u uiterlijk 15 oktober 2023 reageren via bestuur@dehondkandewasdoen.nl