Directeur Eva Scholte legt per 1 december 2016 haar functie neer bij Vereniging Humanitas. Ze was sinds december 2010 aangesteld als directeur bij de vrijwilligersorganisatie.

Onder Scholte’s leiding heeft de vereniging een enorme groei doorgemaakt: van 40.000 deelnemers en 10.000 vrijwilligers in 2010 naar ruim 60.000 deelnemers en 22.000 vrijwilligers eind 2015. Ook het aantal programma’s nam toe en het aantal geschoolde vrijwilligers. De hoge kwaliteit van het werk is zichtbaar uit vrijwilligers- en deelnemersonderzoeken en de impact is meetbaar gemaakt.

Voor fondsen, lokale overheden en de Rijksoverheid is de vereniging een onmisbare gesprekspartner geworden waar het gaat over maatschappelijk werk door vrijwilligers.

De groei van Humanitas heeft zich ook in stijgende inkomsten vertaald. Maar de lasten zijn eveneens toegenomen. Bij veel lokale activiteiten legt Humanitas geld toe omdat niet alle kosten in rekening (kunnen) worden gebracht bij de 280 gemeenten, waar we actief zijn. Dat zal in de toekomst moeten veranderen en dat vraagt om intensief overleg met de gemeenten en kostenbesparende maatregelen. Het vraagt ook om een intensief intern traject met 85 afdelingsbesturen in onze vereniging. Deze trajecten in goede banen leiden wordt één van de belangrijke taken van de directeur van Humanitas.

Intensieve samenwerking

Deze bijzondere uitdaging legt een zodanig ander accent in het takenpakket van de directeur dat het hoofdbestuur van Humanitas en Eva Scholte in goed overleg hebben besloten uit elkaar te gaan. Het hoofdbestuur van Humanitas en Eva Scholte kijken terug op een intensieve en vruchtbare samenwerking.

Het hoofdbestuur van de vereniging is op zoek naar een interim-directeur om Eva voor de korte termijn op te volgen. In de loop van 2017 volgt naar verwachting de benoeming van een nieuwe directeur.

Bron: Humanitas


Geplaatst op 7 december 2016